SearchPanel.iscommand searchpanel-iscommand

[SearchPanel.|<containerId>_searchPanel.]iscommand= *isCommand*

isCommand
Kommandosträngen Bildrutevisning som används på alla miniatyrbilder. Om det anges i URL:en, alla förekomster av & och = måste vara HTTP-kodad som %26 och %3D, respektive.

Egenskaper section-df5a0604766b4ac2b9a6742b377e427c

Valfritt.

Standard section-9f2bf4c418e5441c9fff3eb755f7bda6

Ingen.

Exempel section-813de2905d6c44c0991cfe0931581462

När det anges i visningsprogrammets URL.

iscommand=op_sharpen%3d1%26op_colorize%3d0xff0000

När det anges i konfigurationsdata.

iscommand=op_sharpen=1&op_colorize=0xff0000

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8