style style

Du kan använda följande kommando både från frågesträngen för URL och från config. Kommandot som används i URL-frågesträngen har alltid företräde framför det kommando som finns i config.

style= *cssPath*

cssPath

Relativ eller absolut CSS-plats.

Anger platsen för den anpassade CSS-filen. Om cssPath är relativ, den tolkas mot visningsprogrammets HTML-sidplats och värdet för contentUrl= parameter.

Alla resursreferenser i CSS-filen tolkas mot CSS-filplatsen, inte mot platsen för den anropande HTML-sidan.

Egenskaper section-8ce2a4493d454d97a9975fc7f9f4eb2c

Valfritt.

Standard section-79a827f7a3bb4f36b3d72c309155059e

Ingen.

Exempel section-f8a0c032979047a38041abfce3f7a70b

style=/skins/customStyle.css

style=etc/dam/presets/css/html5_interactiveimage.css

style=etc/dam/presets/css/html5_interactivevideo.css

style=etc/dam/presets/css/html5_carouselviewer_dotted_light.css

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8