Teknikstöd assistive-technology-support

Alla visningsprogramkomponenter har stöd för ARIA-roller (Accessible Rich Internet Applications) och -attribut för att förbättra integrationen med hjälpmedelstekniker som skärmläsare.

Visningsprogramelementet på den översta nivån har en roll region och aria-label som standard anges visningsprogrammets namn. Du kan styra etiketten med Container.LABEL lokaliseringssymbol.

Knappar har rollen button och beskrivande text med aria-label -attribut. Värdet för aria-label -attributet fylls i från värdet för knappens lokaliseringssymbol. När en knapp är inaktiverad aria-disabled -attributet anges därefter.

Slider-komponenter har rollen slider med attribut aria-valuenow, aria-valueminoch aria-valuemax för att beskriva den aktuella skjutreglagepositionen.

Listrutor aktiveras av knappar med ytterligare aria-haspopup attribut inställt på true och aria-controls attribut som refererar till det faktiska nedrullningsbara panelelementet. Den nedrullningsbara panelen har rollen menu med delelement som har rollen menuitem. Varje menyalternativ har aria-label angivet attribut.

Modala dialogrutor har rollen dialog. Dialogrutans rubrikelement refereras av aria-labelledby -attribut.

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8