FavoritesView.maxloadradius favoritesview-maxloadradius

[FavoritesView.|<containerId>_favoritesView.]maxloadradius=-1|0| *preloadnbr*

preloadnbr

Anger beteende för komponentförinläsning.

När inställt på -1, läses alla miniatyrbilder in samtidigt när komponenten initieras eller resursen ändras.

När inställt på 0, läses bara synliga miniatyrbilder in.

När inställt på preloadnbrkan du ange hur många osynliga rader runt det synliga området som är förinlästa.

Egenskaper section-f42369774e2740dcb399626a0e4e930e

Valfritt.

Standard section-d016470e92a74f98a18c4ab3489410a5

1

Exempel section-7621c8ebd4144bc08a537d01bd9c3f2f

maxloadradius=0

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8