Händelseåteranrop event-callbacks

Visningsprogrammet har stöd för JavaScript-händelseåteranrop som webbsidan använder för att spåra visningsprogrammets initieringsprocess eller körningsbeteende.

Återanropshanterare tilldelas genom att händelsenamn och motsvarande hanterarfunktioner skickas med handlers egenskap till config JSON-objekt i visningsprogrammets konstruktor. Du kan också använda setHandlers() API-metod.

Visningsprogramhändelser som stöds är bland annat följande:

 • initComplete - aktiveras när visningsprograminitieringen är klar och alla interna komponenter skapas, så att det går att använda getComponent() API. Callback-hanteraren tar inga argument.

 • trackEvent - utlöses varje gång en händelse inträffar i visningsprogrammet som kan hanteras av ett händelsespårningssystem, t.ex. Adobe Analytics. Callback-hanteraren har följande argument:

  • objID {String} används inte för närvarande.
  • compClass {String} används inte för närvarande.
  • instName {String} ett instansnamn för SDK-komponenten för visningsprogrammet som utlöste händelsen.
  • timeStamp {Number} händelsetidsstämpel.
  • eventInfo {String} händelsenyttolast.

Se även BasicZoomViewer och setHandlers.

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8