PageView.maxloadradius pageview-maxloadradius

[PageView.|<containerId>_pageView.]maxloadradius=-1|0| *preloadnbr*

-1|0| preloadnbr

Anger beteende för komponentförinläsning.

När inställt på -1 komponenten läser in alla katalogbildrutor i förväg i ett inaktivt läge.

När inställt på 0 komponenten läser bara in den bildruta som är synlig, föregående bildruta och nästa bildruta.

Ange preloadnbr om du vill definiera hur många osynliga bildrutor runt den bildruta som visas som förinlästa i ett inaktivt läge.

Egenskaper section-4b7952997f9240e581d21bcdb173f9af

Valfritt.

Standard section-f0d5211aa2494f27a5a85e4a54b24ea2

1

Exempel section-4e27dfc1e2ce4dd7a4996dc575ab7a93

maxloadradius=0

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8