serverUrl serverurl

Parametern är gemensam för alla visningsprogram.

serverUrl= *isRootPath*

isRootPath

Rotsökväg för relativ eller absolut bildserver.

Anger en relativ eller absolut sökväg till Image Serving, från vilken visningsprogrammet hämtar bilder. Om banan inte har något radavstånd /är den relativ till visningsprogrammets HTML-sida. Om banan har ett radavstånd /anger den en absolut sökväg på samma server.

Använd bara en absolut sökväg om e-postdelningsmodulen är aktiverad i visningsprogrammet.

Egenskaper section-10ee45d637134e0fbcd943c62578cb78

Valfritt. Krävs inte för standardanvändning av SaaS (programvara som tjänst).

Standard section-d411e450028c460392cb8508f8ccc5d9

/is/image/

Exempel section-a8afbf76f8384aa0a83ed1feeccd5b9a

serverUrl=http://s7d9.scene7.com/is/image/
serverUrl=http://aodmarketingna.assetsadobe.com/is/image
serverUrl=https://adobedemo62-h.assetsadobe.com/is/image
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8