Technische ondersteuning assistive-technology-support

Alle viewercomponenten ondersteunen de rollen en kenmerken van ARIA (Accessible Rich Internet Applications) om de integratie met ondersteunende hulpmiddelen, zoals schermlezers, te verbeteren.

Het viewerelement op het hoogste niveau heeft een rol region en aria-label kenmerk standaard ingesteld op de naam van de viewer. U kunt het label besturen met het Container.LABEL lokalisatiesymbool.

De hoofdweergave heeft een rol application. Een korte beschrijving van het hoofdstandpunt wordt gegeven in aria-roledescriptionmet de waarde die door de ROLE_DESCRIPTION lokalisatiesymbool van de bijbehorende hoofdweergavecomponent. Navigatietips voor toetsenbordgebruikers worden weergegeven met aria-describedby, de tekst voor de gebruikstip afkomstig is van de USAGE_HINT lokalisatiesymbool. Als voor een element een label is gedefinieerd in het veld UserData, wordt aria-label wordt ingesteld met de waarde van een dergelijk label.

Hotspots, gebieden en afbeeldingen met hyperlinks hebben de rol button en beschrijvende tekst ingesteld met aria-label met de waarde van de hotspot of het label van de afbeelding met hyperlinks. Wanneer de gebruiker de focus op hotspots of afbeeldingen met hyperlinks plaatst, worden navigatietekens voor toetsenbordgebruikers weergegeven met aria-describedby, met de tekst voor de gebruiksaanwijzing die afkomstig is van de USAGE_HINT lokalisatiesymbool.

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8