setContainerId setcontainerid

JavaScript API-referentie voor de Basic Zoom Viewer.

setContainerId( *containerId*)

Hiermee stelt u de id in van de DOM-container (normaal gesproken een DIV) waarin de viewer wordt ingevoegd. Het is niet nodig om het containerelement te hebben dat tegen de tijd wordt gecreeerd deze methode wordt geroepen. De container moet echter bestaan wanneer init() wordt uitgevoerd. Het moet eerder worden opgeroepen init().

Deze methode is optioneel als de configuratiegegevens van de viewer zijn doorgegeven met config JSON-object naar constructor.

containerId
{string} ID van container.

Retourneert section-1d3cf85bc7cc4dfe9670e038d02b9101

Geen.

Voorbeeld section-9e9332aa86b74a5fb321375c03fdc5b3

<instance>.setContainerId("s7viewer");
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8