EmbedShare.embedsizes embedshare-embedsizes

Configuration attribute for Video Viewer.

[EmbedShare.|<containerId>_embedShare.]embedsizes= *width*, *height*[,0|1][; *width*, *height*[,0|1]]

Hiermee geeft u een lijst op met insluitgrootten voor de combinatievak Grootte in het modale dialoogvenster voor insluiten en delen.

width
Breedte insluiten.
height
Hoogte insluiten.
0|1
Hiermee wordt opgegeven of dit lijstitem in eerste instantie moet worden geselecteerd in het keuzemenu met invoervak.

Eigenschappen section-f42369774e2740dcb399626a0e4e930e

Optioneel.

Standaard section-d016470e92a74f98a18c4ab3489410a5

1280,960;640,480;320,240

Voorbeeld section-7621c8ebd4144bc08a537d01bd9c3f2f

embedsizes=800,600;640,480,1
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8