PageView.fmt pageview-fmt

[PageView.|<containerId>_pageView.]fmt=jpg|jpeg|png|png-alpha|gif|gif-alpha

jpg|jpeg|png|png-alpha|gif|gif-alpha
Specificeert het beeldformaat dat de component voor het laden van beelden van de Server van het Beeld gebruikt. Als de opgegeven indeling eindigt met -alpha, worden afbeeldingen door de component als transparante inhoud gerenderd. Voor alle andere afbeeldingsindelingen behandelt de component afbeeldingen als dekkend. De component heeft standaard een witte achtergrond. Om het transparant te maken, stelt u daarom de background-color CSS-eigenschap naar transparant.

Eigenschappen section-12a6fb2fcbc1476b95bd53ce880dc185

Optioneel.

Standaard section-4b6a350501124ffa9a6b1b71b32eff5d

jpeg

Voorbeeld section-7de29e43bb3640e4aa1f8984b4afddad

fmt=png-alpha

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8