TableOfContents.bearing tableofcontents-bearing

[TableOfContents.|<containerId>_tableOfContents.]bearing=[fit-lateral|fit-vertical][, *autoHideDelay*]

lateraal|verticaal passend

Hiermee bepaalt u de richting van de vormgeving van het vervolgkeuzepaneel.

Wanneer ingesteld op verticaal passendDe component verschuift eerst de positie van het basisdeelvenster naar de onderkant van de knop en probeert het deelvenster naar rechts of naar links uit te rollen vanaf de basislocatie. Bij elke poging controleert de component of het deelvenster is bijgesneden door een buitencontainer. Als alle pogingen mislukken, probeert de component om de positie van het basispaneel naar de bovenkant te verschuiven en rollout pogingen in de juiste en linkerrichting te herhalen.

Wanneer ingesteld op monteerbaar, gebruikt de component een gelijkaardige logica, maar verschuift de basis eerst naar het recht, die neer en omhoog roloutrichtingen probeert. Vervolgens verschuift het de basis naar links en probeert het de rollout richtingen omlaag en omhoog.

autoHideDelay
Hiermee stelt u de vertraging in seconden in voor de timer voor automatisch verbergen van de vervolgkeuzelijst, die het deelvenster verbergt wanneer een gebruiker inactief is.

Eigenschappen section-55436ddd78b04f538dbb9a7a8463feae

Optioneel.

Standaard section-049d3f94c9794510906c6f81d6cc5485

fit-vertical,2

Voorbeeld section-68ff51c4e2b740c995fc5109cc0063bd

bearing=fit-vertical,0.5

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8