Technische ondersteuning assistive-technology-support

Alle viewercomponenten ondersteunen de rollen en kenmerken van ARIA (Accessible Rich Internet Applications) om de integratie met ondersteunende hulpmiddelen, zoals schermlezers, te verbeteren.

Het viewerelement op het hoogste niveau heeft een rol region en aria-label kenmerk standaard ingesteld op de naam van de viewer. U kunt het label besturen met het Container.LABEL lokalisatiesymbool.

Knoppen hebben de rol button en beschrijvende tekst ingesteld met aria-label kenmerk. De waarde van aria-label wordt gevuld met de waarde van het localisatiesymbool van de knop. Wanneer een knop is uitgeschakeld, aria-disabled wordt dienovereenkomstig ingesteld.

De component Slider heeft de rol slider met kenmerken aria-valuenow, aria-valuemin, en aria-valuemax om de huidige schuifregelaarpositie te beschrijven.

Vervolgkeuzelijsten worden geactiveerd door knoppen met extra opties aria-haspopup kenmerk ingesteld op true en aria-controls kenmerk dat verwijst naar het daadwerkelijke element in het vervolgkeuzevenster. De rol van het vervolgkeuzevenster zelf is menu met subelementen die een rol spelen menuitem. Elk menu-item heeft de aria-label opgegeven kenmerk.

Modal dialoogvensters hebben de rol dialog. Naar het headerelement van het dialoogvenster wordt verwezen door het aria-labelledby kenmerk.

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8