Gebeurteniscallbacks event-callbacks

De viewer ondersteunt JavaScript-gebeurteniscallbacks die de webpagina gebruikt om het initialisatieproces of het runtimegedrag van de viewer bij te houden.

Callback-handlers worden toegewezen door gebeurtenisnamen en corresponderende handlerfuncties door te geven met de handlers eigenschap aan config JSON-object in de constructor van de viewer. Het is ook mogelijk setHandlers() API-methode.

Tot de ondersteunde viewergebeurtenissen behoren:

 • initComplete - wordt geactiveerd wanneer de viewer-initialisatie is voltooid en alle interne componenten zijn gemaakt, zodat het mogelijk is getComponent() API. De callback-handler neemt geen argumenten aan.

 • trackEvent - activeert telkens wanneer een gebeurtenis zich binnen de viewer voordoet die kan worden afgehandeld door een systeem voor het bijhouden van gebeurtenissen, zoals Adobe Analytics. De callback manager neemt de volgende argumenten:

  • objID {String} momenteel niet gebruikt.
  • compClass {String} momenteel niet gebruikt.
  • instName {String} een instantienaam van de Viewer SDK-component die de gebeurtenis heeft geactiveerd.
  • timeStamp {Number} tijdstempel van de gebeurtenis.
  • eventInfo {String} gebeurtenislading.

Zie ook FlyoutViewer en setHandlers.

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8