setHandlers sethandlers

JavaScript API-referentie voor Flyout Viewer.

setHandlers(handlers)

Geeft nul of meer callback-handlers aan. Een vraag aan deze methode beschrijft volledig gebeurtenismanagers die eerder voor die kijkersinstantie werden toegewezen. Moet eerder worden aangeroepen init().

Parameter section-0cc9961784d04eb3b7d50011309b0119

handlers

{Object} JSON-object met callbacks voor viewergebeurtenissen, waarbij de eigenschapsnaam de naam van de ondersteunde viewergebeurtenis is en de eigenschapswaarde een JavaScript-functieverwijzing naar een geschikte callback is.

Zie Gebeurteniscallbacksvoor meer informatie over viewergebeurtenissen.

Retourneert section-1d3cf85bc7cc4dfe9670e038d02b9101

Geen.

Voorbeeld section-9e9332aa86b74a5fb321375c03fdc5b3

<instance>.setHandlers({
 "initComplete":function() {
  console.log("init complete");
}
})
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8