setAsset setasset

JavaScript API-referentie voor Carousel Viewer.

setAsset( *element*)

Hiermee stelt u het nieuwe element in. U kunt deze parameter op elk gewenst moment vóór of na init(). Als het wordt aangeroepen na init(), wordt het element tijdens runtime vervangen door de viewer.

Zie ook init.

element

{ String} new asset ID.

Afbeeldingen die gebruikmaken van IR (Image Rendering) of UGC (Door de gebruiker gegenereerde inhoud) worden niet ondersteund door deze viewer.

Retourneert section-1d3cf85bc7cc4dfe9670e038d02b9101

Geen.

Voorbeeld section-9e9332aa86b74a5fb321375c03fdc5b3

Verwijzing naar één afbeelding:

<instance>.setAsset("/content/dam/dm-public-facing-live-demo-page/04_shoppable_carousel/05_shoppable_banner")
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8