Knopinfo tooltips

Op desktopsystemen hebben bepaalde gebruikersinterface-elementen, zoals knoppen, knopinfo die wordt weergegeven wanneer de muisaanwijzer wordt bewogen.

CSS-eigenschappen van het hoofdviewergebied

De vormgeving van knopinfo wordt bepaald door de volgende CSS-klassenkiezer:

.s7tooltip
CSS-eigenschap
Beschrijving
border-radius
Straal achtergrondrand.
border-color
Achtergrondrandkleur.
background-color
Achtergrondkleur.
kleur
Tekstkleur.
font-family
Naam tekstlettertype.
tekengrootte
Tekengrootte tekst.
NOTE
Als knopinfo-stijlen worden aangepast vanuit de ingesloten webpagina, moeten alle eigenschappen !IMPORTANT regel. Deze regel is niet nodig als knopinfo wordt aangepast in het CSS-bestand van de viewer.

Voorbeeld - voor het instellen van knopinfo met een grijze rand met een hoekstraal van 3 pixels, een zwarte achtergrond en witte tekst geschreven met ArialĀ®, grootte van 11 pixels:

.s7tooltip {
 border-radius: 3px 3px 3px 3px;
 border-color: #999999;
 background-color: #000000;
 color: #FFFFFF;
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 11px;
}
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8