ZoomView.fmt zoomview-fmt

[ZoomView.|<containerId>_zoomView.]fmt=jpg|jpeg|png|png-alpha|gif|gif-alpha

jpg|jpeg|png|png-alpha|gif|gif-alpha
Specificeert het beeldformaat dat de component voor het laden van beelden van de Server van het Beeld gebruikt. Als de opgegeven indeling eindigt met "-alpha", rendert de component afbeeldingen als transparante inhoud. Voor alle andere afbeeldingsindelingen behandelt de component afbeeldingen als dekkend. De component heeft standaard een witte achtergrond. Stel de CSS-eigenschap voor de achtergrondkleur daarom in op transparant om deze transparant te maken.

Eigenschappen section-50bcd15223174bb79ce08b31ea03d682

Optioneel.

Standaard section-7564169749ff4a4996049ea1148cb2a5

jpeg

Voorbeeld section-96e69b70365f461dae4399e49044ea2f

fmt=png-alpha

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8