VideoScrubber.timepattern videoscrubber-timepattern

Configuration attribute for Video Viewer.

[VideoScrubber.|<containerId>_videoScrubber.]timepattern=[h:]m|mm:s|ss

[h:]m|mm:s|ss

Hiermee wordt het patroon ingesteld voor de tijd die in de tijdballon wordt weergegeven, waarbij h is uren, m minuten is, en s is seconden.

Het aantal letters dat voor elke tijdeenheid wordt gebruikt, bepaalt het aantal cijfers dat voor de eenheid moet worden weergegeven. Als het getal niet in de opgegeven cijfers past, wordt de equivalente waarde weergegeven in de volgende eenheid.

Als de huidige filmtijd bijvoorbeeld 67 minuten en 5 seconden is, wordt het tijdpatroon weergegeven m:ss wordt weergegeven als 67:05. Dezelfde tijd wordt weergegeven als 1:07:5 als het opgegeven tijdpatroon hs.

Eigenschappen section-f42369774e2740dcb399626a0e4e930e

Optioneel.

Standaard section-d016470e92a74f98a18c4ab3489410a5

m:ss

Voorbeeld section-7621c8ebd4144bc08a537d01bd9c3f2f

timepattern=h:mm:ss
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8