setParams setparams

JavaScript API-referentie voor eCatalog Viewer.

setParams( *param*)

Stelt een of meer parameters in op een bepaalde waarde. De syntaxis van het methodeargument is identiek aan een URL vraagkoord. Namelijk vertegenwoordigt het naam=waarde paren die met worden gescheiden &. Net als in een queryreeks zijn de namen en waarden procentueel gecodeerd met UTF8. Voordat u belt init(), moet deze parameter worden aangeroepen.

Deze methode is optioneel als de configuratiegegevens van de viewer worden doorgegeven met config JSON-object naar de constructor.

Zie ook init.

param
{string} name=value parameterparen gescheiden met &.

Retourneert section-1d3cf85bc7cc4dfe9670e038d02b9101

Geen.

Voorbeeld section-9e9332aa86b74a5fb321375c03fdc5b3

<instance>.setParams("PageView.zoomstep=2,3&PageView.iscommand=op_sharpen%3d1")
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8