setParam setparam

JavaScript API-referentie voor gemengde media-viewer.

setParam( *name, value*)

Stelt de viewerparameter in op een opgegeven waarde. De parameter is of een viewer-specifieke configuratieoptie of een bepaling van de software ontwikkelingskit. Deze parameter wordt eerder aangeroepen init(). Deze methode is optioneel als de configuratiegegevens van de viewer worden doorgegeven met config JSON-object naar de constructor.

Zie ook init.

name
{string} naam van parameter.
value
{string} waarde van parameter. De waarde kan niet met percentages worden gecodeerd.

Retourneert section-1d3cf85bc7cc4dfe9670e038d02b9101

Geen.

Voorbeeld section-9e9332aa86b74a5fb321375c03fdc5b3

<instance>.setParam("style", "customStyle.css")
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8