Databasanvändning database-utilization

Området Database utilization ger en grafisk representation av den minsta, genomsnittliga och högsta databasanvändningen under de senaste 7 dagarna samt tröskelvärdet för 90 % av databasanvändning som representeras av en röd prickad kurva.

Om du vill ändra tidsperioden använder du de filter som finns i diagrammets övre högra hörn.

För bättre läsbarhet kan du även markera en eller flera kurvor i diagrammet. Om du vill göra det väljer du dem i förklaringen Aggregation Type.

Om du vill ha mer information om en viss tidsperiod håller du pekaren över diagrammet för att visa information om databasanvändningen under den perioden.

recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5