Ta bort delegering av underdomäner till Adobe remove-delegated--subdomains

Med Kontrollpanelen kan du ta bort delegeringen av en underdomän som har delegerats helt till Adobe eller delegerats med CNAME:er.

Viktiga anteckningar important

Innan du fortsätter bör du noggrant överväga vilka konsekvenser som uppstår när borttagningsprocessen har startats:

 • När processen har startats går det inte att ångra borttagningen av underdomäner och den är oåterkallelig tills processen har slutförts.
 • Ingen annan delegering av underdomäner kan tas bort när en liknande process pågår i en annan underdomän.
 • En delegering som tagits bort från en underdomän kan inte delegeras på nytt förrän tre dagar efter borttagningen.

Ta bort en delegering av underdomäner steps

Följ de här stegen för att ta bort delegeringen av en underdomän till Adobe:

 1. Klicka på ellipsknappen bredvid den domändelegering som du vill ta bort och klicka sedan på Remove delegation.

 2. Granska ansvarsfriskrivningen och bekräfta borttagningen av domändelegeringen till Adobe.

 3. Granska information om instansen som underdomänen är kopplad till, inklusive relaterade IP-tillhörigheter och varumärkeskonfigurationer.

  Om du tar bort delegeringen av den primära domänen för den valda instansen måste du välja den domän som ska ersätta den med listan Replacement Domain.

  Klicka på Next för att fortsätta med borttagningen.

 4. Om du tar bort en delegering av CNAME-typ eller om du ersätter en primär domän med en domän som delegerats med CNAME:er, visas ytterligare ett Action-steg för att hantera DNS-poster. Läs mer i det här avsnittet

 5. Granska sammanfattningen som visas. Bekräfta borttagningen genom att ange URL:en för den domän som du vill ta bort delegeringen för och klicka på Submit.

När delegeringsborttagningen har startats visas det väntande jobbet i jobbloggarna tills det är klart.

Hantering av DNS-poster dns

Om du vill konfigurera en domändelegering med CNAME:er kräver kontrollpanelen att du lägger till specifika poster på DNS-servern. Lär dig hur du konfigurerar underdomäner med CNAME:er

När du tar bort en delegering av CNAME-typ måste du ta bort dessa DNS-poster från servern för att undvika problem. Om du dessutom vill ta bort delegeringen av en primär underdomän och ersätta den med en domän som har delegerats med CNAME:er kan du behöva lägga till DNS-poster på servern, beroende på vilka IP-tillhörigheter som har angetts för underdomänen.

Tabellen nedan visar vilka åtgärder som ska utföras beroende på vilken typ av delegering du tar bort och vilken typ av delegering som används för att konfigurera ersättningsdomänen.

Borttagen delegering
Delegering av ersättningsdomän
Åtgärd krävs
CNAME
Ingen ersättningsdomän
Radera DNS-poster
CNAME
CNAME
Radera DNS-poster
Lägga till DNS-poster (valfritt beroende på IP-tillhörigheterna)
CNAME
Fullständig
Radera DNS-poster
Fullständig
Ingen ersättningsdomän
Ingen åtgärd krävs
Fullständig
CNAME
Lägga till DNS-poster (valfritt beroende på IP-tillhörigheterna)
Fullständig
Fullständig
Ingen åtgärd krävs

Om någon av dessa åtgärder krävs för att ta bort delegeringen visas ytterligare ett Action-steg innan delegeringsborttagningen bekräftas. På den här skärmen visas de DNS-poster som ska tas bort eller läggas till, beroende på sammanhanget.

Radera DNS-poster

 1. Gå till DNS-servern och ta bort posterna som visas på Kontrollpanelen.
 2. Gå tillbaka till Kontrollpanelen och klicka på Next om du vill fortsätta med borttagningen av delegeringen.

Lägga till DNS-poster

 1. Gå till DNS-servern och lägg till de poster som visas på Kontrollpanelen.
 2. Vänta tills DNS-tillägget börjar gälla.
 3. Gå tillbaka till Kontrollpanelen och klicka på Verify.
 4. När posttillägget har verifierats klickar du på Next för att fortsätta med borttagningen av delegeringen.

Felkoder FAQ

I det här avsnittet visas felmeddelanden som du kan stöta på när du försöker ta bort delegeringen av en underdomän:

Felkod
Meddelande
Beskrivning
8002
Begärd delegerad domänborttagning kan inte åtgärdas eftersom en liknande överlappande begäran pågår. Försök igen efter tre dagar
Ett borttagningsjobb för underdomändelegering pågår redan för den valda instansen. Vänta i tre dagar innan du startar ett nytt borttagningsjobb.
8003
Begärd delegerad domänborttagning stöds inte för den här instansen.
Delegeringsborttagning stöds inte för den valda underdomänen på grund av ett tekniskt problem. Kontakta kundtjänst.
8004
Begärd delegerad domänborttagning tillåts inte eftersom det bara finns en domän i den här instansen.
Endast en underdomän har delegerats för den valda instansen. Delegeringsborttagning tillåts inte.
8005
Begärd delegerad domänborttagning stöds inte för den här konfigurationen.
Delegeringsborttagning stöds inte för den valda underdomänen på grund av ett tekniskt problem. Kontakta kundtjänst.
8006
Begärd delegerad domänborttagning tillåts inte på grund av okända orsaker. Kontakta kundtjänst.
Delegeringsborttagning stöds inte för den valda instansen på grund av okända problem. Kontakta kundtjänst.
recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5