Tillåtelselista med IP-adresser ip-allow-listing

Om tillåtelselista med IP-adresser about-ip-allow-listing

IMPORTANT
Den här funktionen är endast tillgänglig för Campaign v7-/v8-instanser.

Som standard är din instans i Adobe Campaign endast tillgänglig från specifika IP-adresser.

Du måste lägga till din IP-adress i tillåtelselistan för att kunna logga in på instansen från den här adressen. Den specifika IP-adressen för instansen måste ha lagts till i tillåtelselistan för att ansluta ett API till ditt meddelandecenter eller din marknadsföringsinstans.

Med kontrollpanelen kan du konfigurera nya anslutningar till dina instanser genom att lägga till IP-adressintervall till tillåtelselistan. Följ stegen nedan för att göra detta.

När IP-adresserna finns i tillåtelselistan kan du skapa och länka Campaign-operatörer till dem för att användarna ska få åtkomst till instansen.

Upptäck den här funktionen i en video

Bästa praxis best-practices

Se till att du följer rekommendationerna och begränsningarna nedan när du lägger till IP-adresser i tillåtelselistan i Kontrollpanelen.

 • Aktivera endast IP-åtkomst till alla åtkomsttyper om du har för avsikt att ansluta IP-adressen till dina RT-servrar eller din AEM-säkerhetszon.
 • Om du tillfälligt har aktiverat åtkomst till din instans för en viss IP-adress bör du se till att ta bort IP-adresserna från tillåtelselistan när du inte längre behöver ansluta till instansen.
 • Vi rekommenderar att man inte lägger till IP-adresser för offentliga platser i tillåtelselistan (flygplatser och hotell osv.). Använd företagets VPN-adress för att alltid skydda din instans.

Lägga till IP-adresser i tillåtelselista för instansåtkomst adding-ip-addresses-allow-list

NOTE
Om Instance Settings kortet inte visas på Kontrollpanelens hemsida, vilket innebär att organisations-ID är inte associerat med några Adobe Campaign v7/v8-instanser.

Följ dessa steg för att lägga till IP-adresser i tillåtelselistan:

 1. Öppna Instances Settings card för att öppna fliken IP-tillåtelselista och klicka sedan på Add new IP Range.

 2. Fyll i informationen gällande IP-intervallet som du vill lägga till i tillåtelselistan enligt beskrivningen nedan.

  • Instance(s): de instanser som IP-adresserna kan ansluta till. Flera instanser kan ändras samtidigt. Du kan till exempel skapa en IP-tillåtelselista för både produktions- och mellanlagringsinstanser i samma steg.
  • IP Range: det IP-intervall som du vill lägga till i tillåtelselistan i CIDR-formatet. Observera att ett IP-intervall inte kan överlappa ett befintligt intervall på tillåtelselistan. I detta fall måste du först ta bort det intervall som innehåller den överlappande IP-adressen.
  note note
  NOTE
  CIDR (Classless Inter-Domain Routing) är det format som stöds när ett IP-intervall läggs till via Kontrollpanelens gränssnitt. Syntaxen består av en IP-adress följd av tecknet / och ett decimaltal. Fullständig information för formatet och dess syntax finns i den här artikeln.
  Du kan söka på internet efter kostnadsfria verktyg online som hjälper dig att konvertera det aktuella IP-intervallet till ett CIDR-format.
  • Label: etiketten som ska visas i tillåtelselistan.
  • Name: namnet måste vara unikt för åtkomsttypen, instansen (vid extern API-anslutning) samt IP-adressen.
 3. Ange typen av åtkomst du vill bevilja IP-adresserna:

  • Campaign Console Access: IP-adresserna kan anslutas till Campaign-klientkonsolen. Observera att åtkomst till konsolen endast är aktiverad för marknadsföringsinstanser. Observera att åtkomst till MID- och RT-instanser inte är tillåten och därför inte aktiverad.
  • AEM connection: de angivna IP-adresserna till AEM kan ansluta till marknadsföringsinstansen.
  • External API connection: Externa API:er med de angivna IP-adresserna kan ansluta till instansen för marknadsföring och/eller meddelandecenter (RT). Observera att anslutningen till konsolen i RT-instanser är inaktiverad.
  note note
  NOTE
  Om du använder en instans med en hybridvärdmodell kan du bara lägga till IP-adresser i "Extern API-anslutning" för MID- och RT-instanser.

 4. Klicka på knappen Save. IP-intervallet läggs till i tillåtelselistan.

Som standard är din instans i Adobe Campaign endast tillgänglig från specifika IP-adresser.

Om du vill ta bort ett eller flera IP-intervall från tillåtelselista markerar du dem och klickar sedan på knappen Delete IP range -knappen.

Relaterat ämne:

recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5