IP-adresser i tillåtelselista

Med kontrollpanelen kan du konfigurera nya anslutningar till instanser genom att tillåta listning av IP-adressintervall. Som standard är en instans i Adobe Campaign endast tillgänglig från specifika IP-adresser. En IP-adress måste därför tillåtelselistas:

  • för att ge åtkomst till instansen i Campaign från den här IP-adressen
  • för att ansluta ett API till meddelandecentret eller en marknadsföringsinstans

Komma åt inställningar för instanser på kontrollpanelen

Om du vill få åtkomst till hantering av underdomäner på kontrollpanelen måste du gå du till:

Lägg till ett IP-intervall till instansens tillåtelselista

Lär dig hur du lägger till ett IP-intervall i Adobe Campaign-instansens tillåtelselista och hur du tar bort dem från tillåtelselistan med hjälp av kontrollpanelen.

Mer information om IP och tillåtelselistning finns i den detaljerade produktdokumentationen.

recommendation-more-help
37467cc1-101e-43ce-aa86-499b1fb349c1