Övervaka aktiva frågor long-running-queries

Området Active queries från fliken Databases visar de fem frågor som har körts längst på den valda instansen.

Kolumnerna Duration anger hur länge en fråga har körts på instansen. Längden visas i följande format: hh:mm:ss.ms.

IMPORTANT
Om någon av frågorna har varit aktiv i mer än 24 timmar kan du kontakta kundtjänst så att de kan identifiera och lösa problemet. Du måste förse dem med värdet i kolumnen PID som är en unik identifierare för frågan.
recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5