Vanliga frågor common-questions

Min organisation har två SFTP-servrar. Hur kommer det sig att jag bara ser den som är länkad till min produktionsinstans?

Mest troligt är att du behöver få åtkomst till Stage/Dev-instansen för att kunna ändra stage/dev-instansens SFTP-server.

Kontakta organisationens administratörer och begär att de lägger till dig i listan över instansens administratörsanvändare för den önskade stage/dev-instansen. Detaljerad information finns här.

Min organisation vill använda FTP-servrar istället för SFTP-servrar. Är detta möjligt?

Adobe är inte värd för FTP-servrar.

recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5