Om databasövervakning database-monitoring

Om instansdatabaser about-instances-databases

Enligt ditt avtal har var och en av dina instanser i Campaign ett visst databasutrymme. Databaser innehåller alla resurser, arbetsflöden och data som lagras i Adobe Campaign.

Med tiden kan databaserna nå sin maximala kapacitet, särskilt om de lagrade resurserna aldrig tas bort från instansen eller om många arbetsflöden är i ett pausat läge.

En överfull instansdatabas kan leda till flera problem (oförmåga att logga in, skicka e-post osv.). Övervakning av instansens databaser är därför nödvändigt för att säkerställa optimala prestanda.

Om du prenumererar på e-postaviseringfår du meddelanden via e-post när någon av instansdatabaserna har nått 80 % eller mer av sin kapacitet.

Övervaka databasanvändning monitoring-database-usage

Kontrollpanelen låter dig övervaka användningen av databaser för var och en av instanserna i Campaign. Det gör du genom att öppna kortet Performance Monitoring och sedan välja fliken Databases.

Välj önskad instans i Instance List om du vill visa information om instansens databaskapacitet och hur mycket utrymme som används.

NOTE
Om mängden tillgängligt databasutrymme som visas på Kontrollpanelen inte motsvarar mängden som anges i ditt avtal ska du kontakta kundtjänst.

Data från den här instrumentpanelen uppdateras baserat på Database cleanup technical workflow som körs i Campaign-instansen (se Campaign Standard och Campaign v7/v8 dokumentation). Du kan kontrollera den senaste gången arbetsflödet kördes under Used Space och Provided Space mätvärden. Observera att om arbetsflödet inte har körts sedan mer än tre dagar rekommenderar vi att du kontaktar kundtjänsten hos Adobe så att de undersöker varför arbetsflödet inte körs.

Det finns ytterligare mätvärden på den här kontrollpanelen som hjälper dig att analysera hur instansens databas används. De beskrivs i följande avsnitt:

Upptäck denna funktion genom video med Campaign v7/v8 eller Campaign Standard

recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5