Övervaka databaser

Alla resurser, arbetsflöden och data för Campaign-instansen lagras i databasen. Om databasen når sin maximala kapacitet kan det leda till problem med din instans (oförmåga att logga in, skicka e-post, och så vidare). Därför är det viktigt att du regelbundet övervakar instansens databaser för att säkerställa optimal prestanda.

Läs mer om hur du övervakar databasanvändningen för dina instanser med Control Panel.

För mer information om databasövervakning se produktdokumentationen.

recommendation-more-help
37467cc1-101e-43ce-aa86-499b1fb349c1