Adobe Experience Platform- en toepassingsarchitectuurdiagrammen

Deze architectuurdiagrammen tonen hoe het Experience Platform (AEP) op andere toepassingen en toepassingsdiensten van het Experience Cloud betrekking heeft.

Architectuurdiagram

Dit architectuurdiagram toont hoe Adobe Experience Platform op de toepassingen en de toepassingsdiensten van Adobe Experience Cloud betrekking heeft.

Experience Platform en toepassingen {modal="regular"}

Overzichtsdiagram

Experience Platform en toepassingen {modal="regular"}

Gedetailleerd architectuurdiagram

Experience Platform en toepassingen {modal="regular"}

Integratie van AEP- en Experience Cloud-toepassingen

Toepassing
Experience Platform naar toepassing
Toepassing op Experience Platform
Verwante blauwdrukken
Ad Cloud
 • In Real-time Customer Data Platform gedefinieerde doelgroepen kunnen aan Ad Cloud worden doorgegeven voor doelgroepen via Audience Manager.
 • Geen huidige integratie
Analyse
 • Gegevens die via de web/mobiele SDK zijn verzameld, kunnen naar Adobe Analytics worden doorgestuurd.
 • De gegevens die door Analytics worden verzameld kunnen naar de gegevens van het Experience Platform meer en profielopslag worden verzonden. Gegevensconnector Analytics
Audience Manager
 • Soorten publiek dat in Real-time Customer Data Platform is gedefinieerd, kunnen worden gedeeld met de Audience Manager voor activering naar cookie-doelen van derden.
 • De gegevens die samen met publiekslidmaatschap van Audience Manager worden verzameld en geëvalueerd kunnen aan het meer en profielopslag van de gegevens van het Experience Platform worden gedeeld. Audience Manager Source Connector
Campaign Classic
 • In Real-time Customer Data Platform gedefinieerde doelgroepen kunnen aan het Campaign Classic worden doorgegeven als doelgroep voor het initiëren van campagnes.
 • De interactie en campagnegegevens die door Campaign worden verzameld kunnen aan Experience Platform als gegevensbron voor verdere gebruik in publieksopbouw via Real-time Customer Data Platform en analyse via de Dienst van de Vraag van de Customer Journey Analytics en van het Experience Platform worden opgenomen.
Campaign Standard
 • In Real-time Customer Data Platform gedefinieerde doelgroepen kunnen aan het Campaign Standard worden doorgegeven als doelgroep voor het initiëren van campagnes.
 • De interactie en campagnegegevens die door Campaign worden verzameld kunnen aan Experience Platform als gegevensbron voor verdere gebruik in publieksopbouw via Real-time Customer Data Platform en analyse via de Dienst van de Vraag van de Customer Journey Analytics en van het Experience Platform worden opgenomen.
Customer Journey Analytics
 • Gegevens die in het Experience Platform data Lake worden verzameld en geconsumeerd, worden beschikbaar gesteld voor verwerking tot Customer Journey Analytics.
 • Profiel- en publieksgegevens van Real-time Customer Data Platform kunnen worden opgenomen in CJA. RTCDP naar CJA-integratie.
 • Bouw publiek in de Analtyics van de Reis van de Klant en deel de publieksresultaten aan Real-time Customer Data Platform. CJA Audience Publishing
Experience Manager
 • Het profiel van het Experience Platform kan direct tot serverkant aan macht gepersonaliseerde ervaringen worden betreden die door Experience Manager worden geleverd. Merk op dat de verpersoonlijkingsactiviteiten meestal via Experience Manager door de integratie van het Doel worden geleverd.
 • Geen huidige integratie, gedrag en interactie die op de plaatsen van de Experience Manager worden uitgevoerd worden verzameld direct via het Web van het Experience Platform en Mobiele SDK.
Journey Optimizer
 • Gegevensgebeurtenissen en -profielen die in Experience Platform worden opgenomen, worden aan Journey Optimizer ter beschikking gesteld om ritten in Journey Optimizer te starten en uit te voeren.
 • Interactie- en campagnegegevens die door Journey Optimizer worden geproduceerd, worden in Experience Platform verzameld voor verder gebruik in publieksopbouw via Real-time Customer Data Platform en analyse via Customer Journey Analytics en Experience Platform Query Service.
Adobe Commerce
 • Profielen en publiek die in Real-time Customer Data Platform zijn ingebouwd, kunnen in Adobe Commerce beschikbaar worden gesteld voor omzetting.
 • Native gegevens voor Adobe Commerce kunnen via een Adobe Commerce-bronaansluiting naar het Experience Platform worden verzonden.
Geen huidige integratie
Marketo
 • In Real-time Customer Data Platform gedefinieerde doelgroepen kunnen worden gedeeld met Marketo als publiek om Marketo-campagnes te starten en Marketo-objecten bij te werken.
 • Marketo-accounts, contactpersonen en opportuniteitsgegevens worden samen met Interactie- en campagnegegevens die door Marketo worden geproduceerd, in Experience Platform opgenomen voor verder gebruik in publieksopbouw via B2B-CDP en analyse via Customer Journey Analytics en Experience Platform Query Service. Marketo Engage Connector
Real-Time CDP
 • Gegevens die in Experience Platform worden ingevoerd en verzameld, zijn de gegevensbron voor het samenstellen van realtime klantprofielen die de Real-time Customer Data Platform van kracht maken.
 • Metriek van het publiek en van het Profiel worden verzonden naar het de gegevensmeer van het Experience Platform om profielinzicht rapporterend dashboards te aandrijven.
 • De gegevens van het Publiek en van het Profiel in het gegevensmeer kunnen voor verdere inzichten via de Dienst van de Vraag en Customer Journey Analytics worden gebruikt.
Doel
 • Soorten publiek en profielkenmerken die in Real-time Customer Data Platform zijn gedefinieerd, kunnen worden gedeeld met Target en worden gebruikt in door Target geleverde verpersoonlijkings- en doelervaringen.
 • De gegevens die voor de ervaringen en de interactie van het Doel worden verzameld kunnen aan Experience Platform via het Experience Platform Web/Mobile SDK worden verzameld. Deze gegevens kunnen in publieksopbouw via Real-time Customer Data Platform en voor analyse via Customer Journey Analytics, en de Dienst van de Vraag van het Experience Platform worden gebruikt.
recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b