Guardrails

Hulplijnen zijn aanbevolen drempelwaarden voor het gebruik van gegevens, waargenomen vertragingen en systemen in Adobe Experience Platform en toepassingen. De gidsen weerspiegelen systeembeperkingen en prestatiesverwachtingen om klantenarchitectuur te optimaliseren en caseprestaties te gebruiken, en helpen fouten of onverwachte resultaten te vermijden. Guardrails zijn niet bedoeld als serviceniveau-overeenkomsten, serviceniveau-overeenkomsten worden gedocumenteerd in de productbeschrijvingen die hieronder en in de licentieovereenkomsten voor klanten zijn gekoppeld. De gidsen zijn bedoeld om begeleiding in het ontwerpen van oplossingen voor specifieke klantengebruiksgevallen te verstrekken om stabiliteit en uitvoering te verzekeren.

Voor informatie over specifieke overeenkomsten van het de dienstniveau voor toepassingen en eigenschappen, verwijs naar Beschrijvingen van toepassingen en functies onder aan deze pagina.

Merk op dat voor om het even welk geval van het klantengebruik dat strikte latentie of volumevereisten heeft, de Adobe adviseert uw gebruiksgeval in detail met uw Team van de Rekening van de Adobe en partner van de Implementatie te herzien. In bepaalde gevallen is het raadzaam een bepaalde gebruikscase-implementatie te testen en in acht te nemen voordat de gebruikszaak wordt gestart om het verwachte gedrag te observeren en te begrijpen - aangezien elke implementatie van de klant verschillende factoren heeft, waaronder de aard en de snelheid van de gegevensopname, de specifieke kenmerken van de segmentregels die worden gebouwd en de verschillende activeringskanalen en nuttige lasten - elke implementatie van de gebruikscase zal verschillende waargenomen prestaties hebben. Als zodanig is het het beste om de verwachte prestaties vooraf te bepalen en te testen om correcte architectuur en implementatie overeenkomstig de latentie en prestatiesvereisten van het gebruiksgeval te verzekeren.

Referentiedocumentatie voor instructies voor Adobe Experience Platform en toepassingen

De volgende pagina's bevatten informatie over hulplijnen voor Adobe Experience Platform-functies, -services en -toepassingen:

Experience Platforms

Experience Platform

Diagrammen met latentie van begin tot eind end-to-end-latency

Experience Platform Edge Network and Hub Primary Observed Latences edge-hub-latencies

Het volgende diagram toont de primaire rand en de hub waargenomen latentie om zich van bewust te zijn wanneer het architect gebruiksgeval op het Experience Platform en de Toepassingen.

Experience Platform Edge Network en hub primary waargenomen latency. {width="1000" modal="regular"}

Gegevensinvoer data-ingestion

In het onderstaande diagram worden de verwachte waarden voor de inlaatlatentie van gegevens weergegeven via streaming opname en batch-inname bij het invoeren van gegevens in Real-Time CDP. Klik op de afbeelding om een versie met hoge resolutie weer te geven.

Het visuele overzicht op hoog niveau van de gegevensinvoer. {width="1000" modal="regular"}

Segmentering segmentation

In het onderstaande diagram worden de verwachte latentiewaarden weergegeven wanneer u met het publiek werkt in het dialoogvenster Real-Time CDP-segmenteringsservice. Klik op de afbeelding om een versie met hoge resolutie weer te geven.

Een visueel overzicht op hoog niveau van segmentatie. {width="1000" modal="regular"}

REAL-TIME CUSTOMER DATA PLATFORM & Edge Network adobe-edge-latency

In het onderstaande diagram worden de verwachte latentiewaarden weergegeven wanneer u de Edge Network - bijvoorbeeld om het RTCDP-publiek te helpen Adobe Target. Klik op de afbeelding om een versie met hoge resolutie weer te geven.

Adobe Edge Network and Experience Platform high-level visual overview. {width="1000" modal="regular"}

Customer Journey Analytics customer-journey-analytics

In het onderstaande diagram worden de verwachte latentiewaarden weergegeven wanneer u werkt met Customer Journey Analytics. Klik op de afbeelding om een versie met hoge resolutie weer te geven.

Werken met Customer Journey Analytics op hoog niveau, visueel overzicht. {width="1000" modal="regular"}

Journey Optimizer journey-optimizer

In het onderstaande diagram worden de verwachte latentiewaarden weergegeven wanneer u werkt met Adobe Journey Optimizer. Klik op de afbeelding om een versie met hoge resolutie weer te geven.

Werken met Adobe Journey Optimizer-visueel overzicht op hoog niveau. {width="1000" modal="regular"}

Beschrijvingen van toepassingen en functies application-feature-descriptions

Voor informatie over eigenschap-specifieke overeenkomsten van het de dienstniveau, verwijs naar de productbeschrijvingen hieronder:

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b