Introduktion till kärnkomponenter

Senaste uppdatering: 2024-02-01
 • Skapat för:
 • Developer
  Admin
  User

I Adobe Experience Manager är komponenter de strukturella element som utgör innehållet på de sidor som skapas. Komponenter har alltid varit en grundläggande del av AEM och gjort det enkelt men kraftfullt att skapa sidor för författaren och utveckla komponenter flexibelt och utbyggbart för utvecklaren.

De centrala komponenterna är en uppsättning standardiserade WCM-komponenter (Web Content Management) för AEM som snabbar upp utvecklingstiden och minskar underhållskostnaderna för dina webbplatser.

Resurser

 • Komponentbibliotek: En samling exempel som visar komponenterna i deras olika konfigurationer.
 • Komponentdokumentation (det här dokumentet): För utvecklare och författare, med information om varje komponent.
 • Core Components GitHub Repository: Om du vill ha information om varje komponent och nedladdning av projekt får du information om utvecklare.
 • Kom igång:

Funktioner

Produktionsklart Core Components är 30 robusta WCM-komponenter som är väl testade, allmänt använda och som fungerar bra.
Molnklar Om AEM as a Cloud Service, på Adobe Managed Serviceseller lokalt fungerar de bara.
Mångsidig Komponenterna representerar generiska begrepp som författarna kan använda för att sätta ihop nästan vilken layout som helst.
Konfigurerbar Mallnivå innehållsprinciper Ange vilka funktioner som sidförfattarna får använda eller inte får använda.
Responsiv Alla kärnkomponenter är utformade för att vara fullt responsiva och ger en sömlös upplevelse på alla enheter
Spårbar The Integrering av Adobe Client Data Layer gör det möjligt att spåra alla aspekter av besökarupplevelsen.
Tillgänglig De följer WCAG 2.1-standard, har ARIA-etiketter och stöd för tangentbordsnavigering (kända problem).
SEO-vänlig Utdata från HTML är semantiska och ger schema.org mikrodataanteckningar.
WebApp-Ready The strömlinjeformade JSON-utdata tillåter rendering på klientsidan, fortfarande med möjlighet att kontextredigering.
Stöd för AMP Komponenterna har inbyggda stöd för AMP-standarden, för att snabba upp era mobilupplevelser.
Design Kit A UI-kit för Adobe XD ger designers möjlighet att skapa trådramar som de sedan kan format efter behov.
Temaperbar Komponenterna implementerar Formatsystemoch koden följer BEM CSS-konventioner.
Anpassningsbar Flera mönster tillåts enkel anpassning, från justering av HTML till avancerad funktionalitet, återanvändning.
Versioner The versionsprincip säkerställer att kärnkomponenterna inte bryter din plats när du förbättrar saker som kan påverka dig.
Lokaliserbart Med smart referensupplösning kan vissa komponenter hitta och återge motsvarande lokaliserat innehåll automatiskt.
Öppen källkod Om något inte är som det ska, bidra till förbättringar!

WCM-komponenterna

Den aktuella versionen av Core Components innehåller följande komponenter.

Mallkomponenter

Sidredigeringskomponenter

Behållarkomponenter

Formulärkomponenter

OBSERVERA

Kärnkomponenter är inte omedelbart tillgängliga för författare, Utvecklingsteamet måste först integrera dem i din miljö. När de är integrerade kan de göras tillgängliga och förkonfigurerade via mallredigerare.

OBSERVERA

Vissa versioner av enskilda kärnkomponenter kanske bara är kompatibla med vissa versioner av AEM.

Se den enskilda hjälpsidan (som är länkad till i föregående lista) för den specifika komponenten för kompatibilitetsinformation eller för att referera till Huvudkomponentversioner för mer information.

Systemkrav

Core Components Release AEM as a Cloud Service AEM 6.5 Java SE-version Maven Version
2.23.4 Kontinuerlig 6.5.17.0+ 8, 11 3.3.9+

Krav från tidigare versioner av Core Component finns i Huvudkomponentversioner.

Kärnkomponenterna kräver användning av redigerbara mallar och har inte stöd för klassiska användargränssnitt eller statiska mallar. Om det behövs kan du kolla in Verktyg för AEM för att uppdatera projektet med dessa moderna AEM.

Om du vill konfigurera din lokala utvecklingsmiljö går du till den här översikten för AEM as a Cloud Service SDK eller det här dokumentet för äldre versioner av AEM.

TIPS

Core Components är automatiskt en del av AEM as a Cloud Service och du har alltid den senaste versionen av Core Components.

Se Använda kärnkomponenter om du vill ha mer information om hur du kommer igång med kärnkomponenterna både i AEMaaCS och lokalt.

Andra komponenter

Det finns ytterligare komponenter tillgängliga för AEM som bygger på kärnkomponenterna.

 • E-postkärnkomponenterna - Upptäck komponenter som är byggda ovanpå kärnkomponenterna och som är särskilt avsedda att användas med Adobe Campaign.

På denna sida