Lokal utvecklingsmiljö - konfiguration local-development-environment-set-up

I den här självstudiekursen går du igenom hur du konfigurerar en lokal utvecklingsmiljö för Adobe Experience Manager (AEM) med AEM as a Cloud Service SDK. Utvecklingsverktygen som behövs för att utveckla, bygga och kompilera AEM-projekt ingår, liksom lokala körtider som gör att utvecklare snabbt kan validera nya funktioner lokalt innan de distribueras till AEM as a Cloud Service via Adobe Cloud Manager.

AEM as a Cloud Service Local Development Environment Technology Stack

Den lokala utvecklingsmiljön för AEM kan delas upp i tre logiska grupper:

 • The AEM innehåller den anpassade koden, konfigurationen och innehållet som är det anpassade AEM.
 • The Local AEM Runtime som kör en lokal version av AEM författar- och publiceringstjänster lokalt.
 • The Local Dispatcher Runtime som kör en lokal version av Apache HTTP Web Server och Dispatcher.

I den här självstudiekursen går du igenom hur du installerar och ställer in de markerade objekten i ovanstående diagram, vilket ger en stabil lokal utvecklingsmiljö för AEM.

Filsystemsorganisation

I den här självstudien fastställdes platsen för de AEM as a Cloud Service SDK-artefakterna och AEM projektkoden enligt följande:

 • ~/aem-sdk är en organisationsmapp som innehåller de olika verktygen i AEM as a Cloud Service SDK
 • ~/aem-sdk/author innehåller AEM författartjänst
 • ~/aem-sdk/publish innehåller AEM publiceringstjänst
 • ~/aem-sdk/dispatcher innehåller Dispatcher Tools
 • ~/code/<project name> innehåller den anpassade AEM Project-källkoden

Observera att ~ är kortskrift för användarens katalog. I Windows motsvarar detta %HOMEPATH%;

Utvecklingsverktyg för AEM projekt

Det AEM projektet är den anpassade kodbasen som innehåller koden, konfigurationen och innehållet som distribueras via Cloud Manager till AEM as a Cloud Service. Grundläggande projektstruktur genereras via AEM Project Maven Archetype.

I det här avsnittet av självstudiekursen visas hur du:

 • Installera Java
 • Installera Node.js (och npm)
 • Installera Maven
 • Installera Git

Konfigurera utvecklingsverktyg för AEM projekt

Local AEM Runtime

AEM as a Cloud Service SDK innehåller en QuickStart Jar som kör en lokal AEM. The QuickStart Jar kan användas för att köra antingen AEM författartjänst eller AEM publiceringstjänst lokalt. Observera att medan QuickStart Jar har en lokal utvecklingsupplevelse, och inte alla funktioner som finns i AEM as a Cloud Service ingår i QuickStart Jar.

I det här avsnittet av självstudiekursen visas hur du:

 • Installera Java
 • Ladda ned AEM SDK
 • Kör AEM Author Service
 • Kör AEM Publish Service

Konfigurera den lokala AEM

Lokal Dispatcher Körning

AEM as a Cloud Service SDK's Dispatcher Tools innehåller allt som krävs för att konfigurera lokala Dispatcher runtime. Dispatcher Verktygen är Docker-baserat och innehåller kommandoradsverktyg för att implementera Apache HTTP Webbserver och Dispatcher konfigurationsfiler i kompatibla format och distribuera dem till Dispatcher som körs i Docker behållare.

I det här avsnittet av självstudiekursen visas hur du:

 • Ladda ned AEM SDK
 • Installera Dispatcher verktyg
 • Kör den lokala Dispatcher runtime

Konfigurera den lokala Dispatcher Körning

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69