Konfigurera utvecklingsverktyg set-up-development-tools

Utvecklingsverktyg för Adobe Experience Manager (AEM) kräver en minimalistisk uppsättning utvecklingsverktyg som ska installeras och konfigureras på utvecklingsdatorn. Dessa verktyg har stöd för utveckling och byggande av AEM projekt.

Observera att ~ används som kortskrift för användarens katalog. I Windows motsvarar detta %HOMEPATH%.

Installera Java

Experience Manager är ett Java-program och kräver därför Java SDK för att stödja utveckling och AEM as a Cloud Service SDK.

 1. [Hämta och installera den senaste versionen av Java 11 SDK](https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/general.html?1_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3Acontent%2Fmetadata%2FDc%3AsoftwareType&1_group.propertyvalues.operation=equals&1_group.propertyvalues.0_values=software-type%3Atooling&fulltext=Oracle%7E+JDK%7E+11%7E&orderby=%40jcr%3Acontent%2FDK jcr%3AlastModified&orderby.sort=desc&layout=list&p.offset=0&p.limit=14)
 2. Kontrollera att Oraclet Java 11 SDK är installerat genom att köra kommandot:
macOS
code language-shell
$ java --version
Windows
code language-shell
$ java -version
Linux
code language-shell
$ java --version

Java

Installera homebrew

Användning av Homebrew är valfritt, men rekommenderas.

Homebrew är en pakethanterare med öppen källkod för macOS, Windows och Linux. Alla stödverktyg kan installeras separat. Homebrew är ett bekvämt sätt att installera och uppdatera en mängd olika utvecklingsverktyg som krävs för utveckling av Experience Manager.

 1. Öppna terminalen
 2. Kontrollera om Homebrew redan är installerat genom att köra kommandot: brew --version.
 3. Installera Homebrew om det inte finns installerat
macOS

Hemma på macOS kräver Xcode eller Command Line Tools som kan installeras via kommandot:

code language-shell
$ xcode-select --install
Windows
Installera homebrew i Windows 10
Linux
Installera Homebrew i Linux
 1. Kontrollera att Homebrew har installerats genom att köra kommandot: brew --version

Hembrew

Om du använder Homebrew följer du instruktionerna för Installera med Homebrew i avsnitten nedan. Om du inte använder Homebrew installerar du verktygen med operativsystemspecifika länkar.

Installera Git

Git är det källkontrollshanteringssystem som används av Adobe Cloud Manager och krävs därför för utveckling.

Installera Git med Homebrew
 1. Öppna terminalen/kommandotolken

 2. Kör kommandot: $ brew install git

 3. Kontrollera att Git är installerat med kommandot: $ git --version

Hämta och installera Git
 1. Hämta och installera Git

 2. Öppna terminalen/kommandotolken

 3. Kontrollera att Git är installerat med kommandot: $ git --version

Git

Installera Node.js (och npm) node-js

Node.js är en JavaScript-körningsmiljö som används för att arbeta med de främsta resurserna i ett AEM ui.front -projekt. Node.js distribueras med npm, är defacehanteraren för Node.js-paketet som används för att hantera JavaScript-beroenden.

Installera Node.js med Homebrew
 1. Öppna terminalen/kommandotolken

 2. Kör kommandot: $ brew install node

 3. Kontrollera att Node.js är installerat med kommandot: $ node -v

 4. Kontrollera att npm är installerat med kommandot: $ npm -v

Hämta och installera Node.js
 1. Hämta och installera Node.js

 2. Öppna terminalen/kommandotolken

 3. Kontrollera att Node.js är installerat med kommandot: $ node -v

 4. Kontrollera att npm är installerat med kommandot: $ npm -v

Node.js och npm

TIP
AEM Project Archetype-baserade AEM Projects installerar en isolerad version av Node.js vid byggtid. Det är bra att ha det lokala utvecklingssystemets version synkroniserad (eller nära) med de Node.js- och npm-versioner som anges i ditt AEM Maven-projekts Reactor pom.xml.
I det här exemplet AEM Project Reactor pom.xml hittar du var du hittar byggversionerna Node.js och npm.

Installera Maven

Apache Maven är ett kommandoradsverktyg för Java med öppen källkod som används för att skapa AEM projekt som genereras från AEM Project Maven Archetype. Alla större IDE:er (IntelliJ IDEA, Visual Studio Code, Eclipse osv.) har integrerat stöd för Maven.

Installera Maven med Homebrew
 1. Öppna terminalen/kommandotolken

 2. Kör kommandot: $ brew install maven

 3. Kontrollera att Maven är installerad med kommandot: $ mvn -v

Hämta och installera Maven
 1. Hämta Maven

 2. Installera Maven

 3. Öppna terminalen/kommandotolken

 4. Kontrollera att Maven är installerad med kommandot: $ mvn -v

Maven

Konfigurera Adobe I/O CLI aio-cli

Adobe I/O CLI, eller aio, ger kommandoradsåtkomst till en mängd olika Adobe-tjänster, inklusive Cloud Manager och Asset compute. CLI för Adobe I/O spelar en viktig roll för AEM as a Cloud Service utveckling eftersom det ger utvecklarna möjlighet att

Installera Adobe I/O CLI

 1. Kontrollera att Node.js är installerat eftersom Adobe I/O CLI är en npm-modul
  • Kör node --version för att bekräfta
 2. Kör npm install -g @adobe/aio-cli om du vill installera aio npm-modulen globalt

Konfigurera Adobe I/O CLI Cloud Manager plugin aio-cloud-manager

Adobe I/O Cloud Manager-pluginen gör att AIO CLI kan interagera med Adobe Cloud Manager via kommandot aio cloudmanager.

 1. Kör aio plugins:install @adobe/aio-cli-plugin-cloudmanager om du vill installera aio Cloud Manager-plugin.

Ställa in Adobe I/O CLI-autentisering

För att Adobe I/O CLI ska kunna kommunicera med Cloud Manager måste en Cloud Manager-integrering skapas i Adobe I/O Console och autentiseringsuppgifter måste hämtas för att autentiseringen ska lyckas.

 1. Logga in på console.adobe.io

 2. Se till att din organisation som innehåller den Cloud Manager-produkt som du vill ansluta till är aktiv i Adobe Organization Switcher

 3. Skapa ett nytt eller öppna ett befintligt Adobe I/O-program

  • Adobe I/O Console-projekt är helt enkelt organisatoriska grupperingar av integreringar, skapa eller använda och befintliga projekt baserat på hur du vill hantera dina integreringar.
  • Om du skapar ett nytt projekt väljer du Tomt projekt om du uppmanas till det (jämfört med Skapa från mall)
  • Adobe I/O Console-program är olika koncept för Cloud Manager-program
 4. Skapa en ny integrering med Cloud Manager API

  • Välj den inaktuella autentiseringstypen "Tjänstkonto (JWT)" (OAuth stöds inte för CLI just nu).
  • Skapa eller ladda upp nycklar.
  • Välj produktprofilen "Utvecklare - Cloud Service"
 5. Hämta JWT-autentiseringsuppgifterna (Service Account) måste fylla i Adobe I/O CLI:s config.json

  code language-json
  //config.json
  {
    "client_id": "Client ID from Service Account (JWT) credential",
    "client_secret": "Client Secret from Service Account (JWT) credential",
    "technical_account_id": "Technical Account ID from Service Account (JWT) credential",
    "ims_org_id": "Organization ID from Service Account (JWT) credential",
    "meta_scopes": [
     "ent_cloudmgr_sdk"
    ]
  }
  
 6. Läs in filen config.json i Adobe I/O CLI

  • $ aio config:set ims.contexts.aio-cli-plugin-cloudmanager ./path/to/config.json --file --json
 7. Läs in filen private.key i Adobe I/O CLI

  • $ aio config:set ims.contexts.aio-cli-plugin-cloudmanager.private_key ./path/to/private.key --file

Börja köra kommandon för Cloud Manager via Adobe I/O CLI.

Konfigurera plugin-programmet AEM Rapid Development Environment rde

Med plugin-programmet AEM Rapid Development Environment kan AIO CLI interagera med AEM as a Cloud Service Rapid Development Environment via kommandot aio aem:rde.

 1. Kör aio plugins:install @adobe/aio-cli-plugin-aem-rde för att installera plugin-programmet AEM Rapid Development Environment.

Konfigurera plugin-programmet Adobe I/O CLI Asset compute aio-asset-compute

Adobe I/O Cloud Manager-pluginen gör att AIO CLI kan generera och köra Asset Compute-arbetare via kommandot aio asset-compute.

 1. Kör aio plugins:install @adobe/aio-cli-plugin-asset-compute om du vill installera plugin-programmet aio Asset compute.

Ställ in utvecklingsmiljön

AEM består främst av utveckling av Java och Front-end (JavaScript, CSS osv.) samt XML-hantering. Nedan följer de vanligaste utvecklingsmiljöerna för AEM.

IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA är en kraftfull IDE för Java-utveckling. IntelliJ IDEA finns i två versioner: en kostnadsfri utgåva av gemenskapen och en kommersiell (betald) version av Ultimate. Den kostnadsfria communityversionen räcker AEM utvecklingen, men den slutliga versionen utökar sin funktionsuppsättning.

Microsoft Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS-kod) är ett kostnadsfritt verktyg med öppen källkod för gränssnittsutvecklare. Visual Studio Code kan konfigureras för att integrera innehållssynkronisering med AEM med hjälp av ett Adobe-verktyg, repo.

Visual Studio Code är det idealiska alternativet för gränssnittsutvecklare som i första hand vill skapa slutkod: JavaScript, CSS och HTML. VS-koden har Java-stöd via extensions, men saknar kanske vissa avancerade funktioner från mer Java-specifika.

Eclipse

Eclipse IDE är en populär IDE för Java-utveckling och stöder plugin-programmet AEM Developer Tools från Adobe, som tillhandahåller ett in-IDE-gränssnitt för redigering och synkronisering av JCR-innehåll med en lokal AEM.

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69