Snabbsökningskomponent quick-search-component

Komponenten för snabbsökning innehåller sökfunktioner för en webbplats och presenterar sökresultat så att besökarna enkelt kan hitta matchande innehåll och visa resultat.

Användning usage

Med snabbsökningskomponenten kan besökare söka efter innehåll, visa resultaten på plats och enkelt navigera till matchande sidor. Nya resultat hämtas dynamiskt när användaren rullar sökresultaten.

The redigeringsdialogruta låter innehållsförfattaren definiera var i innehållsträdet sökningen ska börja. Använda designdialogrutakan mallskaparen ange standardvärdet för var i innehållsträdet sökningen ska börja samt en maximal resultatmängdsstorlek och minsta söktermslängd.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av Quick Search Component är v2, som introducerades i version 2.18.0 av Core Components i januari 2018, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v2
-
Kompatibel
Kompatibel
v1
Kompatibel med
version 2.17.4 och tidigare
Kompatibel
Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Teknisk information technical-details

NOTE
Skydda Search-komponenten eller andra AEM program mot DOS-attacker bör implementeras på en högre nivå, till exempel genom att använda mod_security på avsändaren.

Den senaste tekniska dokumentationen om komponenten för snabbsökning finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

I redigeringsdialogrutan kan innehållsförfattaren definiera var i innehållsträdet sökningen ska börja.

Redigeringsdialogrutan för snabbsökningskomponenten

Sökrot - Rotsidan varifrån sökningen ska börja. Sökroten kan vara en överordnad, överordnad eller vanlig sida i utkast.

 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.

  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.
NOTE
Om Sökrot är inte konfigurerad eller kan inte lösas. Snabbsökning är som standard sökbar under den aktuella sidan.

Designdialogruta design-dialog

Med hjälp av designdialogrutan kan mallskaparen ange standardvärdet för var i innehållsträdet sökningen ska börja samt en maximal resultatmängdsstorlek och minsta söktermslängd. I designdialogrutan kan mallskaparen definiera vilka textformateringsalternativ som är tillgängliga för innehållsförfattarna.

Fliken Egenskaper properties-tab

Snabbsökningskomponentens designdialogruta

 • Sökrot
  Standardvärdet för sökroten när en innehållsförfattare placerar snabbsökningskomponenten på en innehållssida
 • Resultatstorlek
  Det maximala antalet resultat som hämtats av en sökbegäran
 • Minimilängd för sökterm
  Minsta längd på söktermen som ska starta sökningen
NOTE
Resultatstorlek och Minimilängd för sökterm kan bara anges i designläge och därför bara på mallnivå, vilket innebär att innehållsförfattare inte kan ändra dessa värden.
CAUTION
Resultatstorlek och Minimilängd för sökterm kan få prestandaeffekter om de är för höga eller för låga.

Fliken Format styles-tab

Komponenten för snabbsökning har stöd för AEM Formatsystem.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c