Komponent för formulärknapp form-button-component

Med komponenten Core Component Form Button Component (Knappkomponent för kärnkomponent) kan du inkludera en knapp som utlöser en åtgärd på en sida.

Användning usage

Komponenten Core Component Form Button gör det möjligt att skapa knappfält, ofta för att utlösa att formuläret skickas och är avsedd att användas tillsammans med Formulärbehållarkomponent.

Knappegenskaperna kan definieras av innehållsredigeraren i konfigurera dialogruta.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av Form Button Component är v2, som introducerades i version 2.0.0 av Core Components i januari 2018 och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v2
Kompatibel med
version 2.17.4 och tidigare
Kompatibel
Kompatibel
v1
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill visa Form Button-komponenten samt exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om komponenten Formulärknapp finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Konfigurera dialogruta configure-dialog

I dialogrutan Konfigurera kan innehållsförfattaren definiera knappens parametrar.

Fliken Egenskaper properties-tab

Formulärknappskomponentens redigeringsdialogruta

 • Typ

  • Knapp
  • Skicka
 • Titel - Den text som visas på knappen

  • Om inget anges används knapptypen som standard
 • Namn - Namnet på knappen som skickas in tillsammans med formulärdata

 • Värde - Knappens värde, som skickas in tillsammans med formulärdata

 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.

  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Designdialogruta design-dialog

Fliken Format styles-tab

Komponenten Form Button har stöd för AEM Formatsystem.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c