Använda SPA Editor med AEM Sites using-the-spa-editor-with-aem-sites

Videoöversikt över hur du skapar innehåll för ett Single Page-program i AEM Sites.

AEM SPA Editor ger författare möjlighet att redigera innehåll för ett enkelsidigt program eller SPA. Utvecklare som använder React-ramverket skapar en SPA och mappar sedan delar av SPA till AEM komponenter, så att författarna kan använda AEM Sites välbekanta redigeringsverktyg. I videon nedan visas några av de sammanhangsberoende redigeringsfunktionerna på exempelwebbplatsen för WKND SPA. WKND-SPA innehåller båda en React-implementering.

NOTE
Funktionen SPA (Single-Page Application Editor) kräver AEM 6.4 Service Pack 2 eller senare.
SPA Editor rekommenderas för projekt som kräver SPA ramverksbaserad rendering på klientsidan.

Ytterligare resurser additional-resources

Implementeringen av WKND-SPA har endast stöd för AEM 6.4.8+, AEM 6.5.5+ och AEM as a Cloud Service.

Hämta och installera lämpliga WKND-SPA baserat på din version av AEM. Det finns olika versioner för Reagera.

En detaljerad självstudiekurs om hur du utvecklar med SPA Editor finns i:

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d