Progress Bar-komponent progress-bar-component

Komponenten Core Component Progress Bar representerar visuellt förloppet mot ett mål.

Användning usage

Med Progress Bar-komponenten kan innehållsförfattaren enkelt skapa en förloppsindikator genom att definiera en procentandel av slutförandet, vilket ger en intuitiv visuell visning av förloppet mot ett mål.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av Progress Bar-komponenten är v1, som introducerades i version 2.9.0 av Core Components i maj 2020, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v1
Kompatibel med
version 2.17.4 och tidigare
Kompatibel
Kompatibel

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill visa Progress Bar-komponenten och exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata, går du till komponentbiblioteket.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om Progress Bar-komponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i dokumentationen för kärnkomponentutvecklare.

Konfigurera dialogruta configure-dialog

Förloppsindikatorkomponentens redigeringsdialogruta

  • Slutförande - förloppet representerat av en procentandel

  • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i datalagret.

    • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
    • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
    • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Designdialogruta design-dialog

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera de format som ska användas för Progress Bar-komponenten.

Fliken Format styles-tab

Förloppsindikatorkomponenten stöder AEM Style System.

Adobe-klientdatalager data-layer

Komponenten Progress Bar stöder datalagret Adobe Client.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c