Sökvägar till framgång med kärnkomponenterna paths-to-success

Core Components är kraftfulla, flexibla och enkla att använda och anpassa. Om du följer några riktlinjer som beskrivs i det här dokumentet kommer ditt projekt med kärnkomponenterna att bli framgångsrikt.

Två sökvägar till framgång two-paths

Det finns två grundläggande strategier för att genomföra de centrala komponenterna, som kan leda till framgång men som har egna kompromisser som måste beaktas på projektbasis.

  1. Kartlägg dina designer med kärnkomponenterna och ta HTML som de tillhandahåller. eller
  2. Om ni måste följa de redan definierade HTML-standarderna behöver ni mer arbete och inte alla fördelarna med kärnkomponenterna.

Vanliga fallgropar i komponentimplementering common-pitfalls

Två vanliga problem som leder till att projekt inte lyckas med kärnkomponenter är:

  • Avslutade designer - Dessa kan till och med vara godkända på C-nivå och skickas till utvecklingsteamet för att implementeras pixelperfekt utan att behöva bekymra dig om den underliggande tekniken.
  • En företagsomfattande HTML-stilguide - Sådana stödlinjer måste följas för ofta av komponenter som använder stilar uppifrån och ned.

I båda fallen är de krav som ställs på komponenterna så täta och specifika att det är svårt att få Core-komponenterna eller komponenter som inte ingår i paketet att uppfylla dem, vilket leder till en enorm utveckling av anpassade komponenter.

Starta tidigt start-early

I stället för att bara ta hänsyn till kärnkomponenterna i projektets implementeringsfas börjar du redan med kärnkomponenterna under trådrams- och designfasen.

Använda komponentbiblioteket component-library

Referera till komponentbiblioteket som redan är i designfasen. Core Components är kraftfulla och flexibla och kan ta dig långt som en startpunkt. Lägg bara till anpassade komponenter när det finns ett verkligt affärsbehov som verkligen inte kan uppnås med en Core-komponent.

Använda UI Kit för Adobe XD ui-kit

Så snart det finns ett bevisat behov av en anpassad komponent kan du använda UI-paketet för Adobe XD, som kan laddas ned här,, så att designers kan börja bygga trådramar och designer med Core Components som byggstenar.

Glöm inte kraftfulla funktioner powerful-features

Funktioner för AEM och grundkomponenterna kan vara mycket kraftfulla, men också mycket subtila, och möjligheterna till vissa funktioner kanske inte är direkt uppenbara för en designer.

Innehållsfragment content-fragments

Med innehållsfragment kan du skapa kanalneutralt innehåll tillsammans med (eventuellt kanalspecifika) variationer. Du kan sedan använda dessa fragment och deras variationer när du redigerar innehållssidorna.

Tillsammans med den uppdaterade JSON-exporteraren kan strukturerade innehållsfragment även användas för att leverera AEM innehåll via Content Services till andra kanaler än AEM.

Upplevelsefragmentmallar experience-fragment-templates

Om en författare vill återanvända delar (ett fragment av en upplevelse) av en sida. Utan Experience Fragmentsmåste författaren kopiera och klistra in det fragmentet. Att skapa och underhålla dessa klipp-och-klistra-upplevelser är tidskrävande och leder ofta till användarfel. Upplevelsefragment eliminerar behovet av att kopiera/klistra in.

Komponenten Embed embed-component

Med inbäddningskomponenten kan du inte bara inkludera externa resurser som YouTube-videoinnehåll, utan den kan också utökas så att den kan rymma innehåll som är specifikt för ett projekts behov.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c