Innehållsfragment content-fragments

Innehållsfragment i Adobe Experience Manager (AEM) as a Cloud Service är skapat och hanterat som sidoberoende resurser.

Med dem kan du skapa kanalneutralt innehåll tillsammans med (eventuellt kanalspecifika) variationer. Du kan sedan använda dessa fragment och deras variationer när du redigerar innehållssidorna.

Tillsammans med den uppdaterade JSON-exporteraren kan strukturerade innehållsfragment även användas för att leverera AEM innehåll via Content Services till andra kanaler än AEM.

NOTE
Innehållsfragment är en Webbplatser -funktionen, men lagras som Resurser.
De hanteras nu främst med Innehållsfragment konsolen, men de kan fortfarande hanteras från Resurser konsol.
Det finns två redigerare för att skapa innehållsfragment:
NOTE
Innehållsfragment och Upplevelsefragment har olika funktioner i AEM:
 • Innehållsfragment är redaktionellt innehåll, med definition och struktur, men utan ytterligare visuell design och/eller layout. De kan användas för att få tillgång till strukturerade data, bland annat texter, siffror och datum.
 • Upplevelsefragment är helt utformat för innehåll, ett fragment av en webbsida.
Upplevelsefragment kan innehålla innehåll i form av innehållsfragment, men inte tvärtom.
Mer information finns i Förstå innehållsfragment och upplevelsefragment i AEM.
CAUTION
Den här sidan måste läsas tillsammans med Arbeta med innehållsfragment (och relaterade sidor) eftersom det innehåller grundläggande terminologi och begrepp, tillsammans med att skapa och hantera fragment.

Innehållsfragmenten aktiverar:

 • Marknadsförings- och kampanjstrategi

  • Granska innehåll via centralt hanterade innehållsfragment.
 • Creative Pro

  • Spåra kreativa resurser via samlingar som är kopplade till innehållsfragment.
 • Kopiera författare

  • Skriv i AEM innehållsfragmentredigerare.
  • Kan skapa innehållsvariationer.
  • Kan associera relevant innehåll med innehållsfragmentet.
  • Kan använda versionshantering/arbetsflöde.
  • Kan dela innehållsfragment.
  • Kan hantera översättningar centralt.
 • Producenter och reseansvariga

  • Välj bland fördefinierade fragment och variationer med AEM.
  • Kan förlita sig på att fragment och tillhörande innehåll alltid är uppdaterade när kopieringsförfattare och kreatörer uppdaterar centralt hanterade fragment och resurser.
  • Kan lita på att tillhörande medieinnehåll kurateras för relevans.
  • Kan skapa tillfälliga innehållsvariationer direkt samtidigt som dessa variationer förblir centralt hanterade i fragmentet.

Lägga till ett innehållsfragment på sidan adding-a-content-fragment-to-your-page

 1. Öppna sidan för redigering.

 2. Lägg till Innehållsfragment från någon av Komponenter webbläsare Infoga ny komponent.

 3. Du kan antingen:

  • Öppna Resurser webbläsare och filter för Innehållsfragment (standard är Bilder). Dra sedan det önskade fragmentet till komponentinstansen.
  • Markera innehållets fragmentkomponent och sedan Konfigurera i verktygsfältet. I dialogrutan kan du öppna urvalsdialogrutan för att bläddra och välja önskat alternativ Innehållsfragment.
  note note
  NOTE
  Ett annat sätt är att dra ett visst innehållsfragment direkt till sidan. Då skapas automatiskt den associerade komponenten (innehållsfragment).
 4. Till att börja med innehåller innehållet från Huvud Element och Master (variation) visas. Du kan markera andra element och/eller variationer efter behov.

  Innehållsfragment i Resursläsaren

  note note
  NOTE
  Mer information om ytterligare redigeringsfunktioner finns även i:

Markera elementet eller variationen selecting-the-element-or-variation

Öppna fragmentets Konfiguration för att konfigurera fragmentet för användning på den aktuella sidan. Dialogrutan kan vara beroende av vilken komponent som används.

I rätt konfigurationsdialogruta kan du välja tillgängliga parametrar, bland annat:

 • Innehållsfragment

  • Ange det fragment som ska användas.
 • Visningsläge:

  • Enkelt textelement
  • Flera element
 • Element

  • En markering är tillgänglig beroende på vilken modell som används.
  note note
  NOTE
  Vilka element som är tillgängliga beror på vilken modell som används.
 • Variant

  • Standardvärdet Master är alltid tillgängligt.
  • En markering är tillgänglig om variationer har skapats för fragmentet.
 • ID

  • HTML ID -attribut som ska användas på komponenten.

Snabb anslutning till Fragment Editor quick-connection-to-fragment-editor

Du kan öppna fragmentkällan för redigering (resursen) med Redigera -ikonen i komponentens verktygsfält. Då kan du redigera och hantera innehållsfragmentet.

CAUTION
Som alltid kommer redigering av fragmentkällan att påverka alla sidor som refererar till det innehållsfragmentet.

Lägga till mellaninnehåll adding-in-between-content

När ett visst innehållsfragment läggs till på sidan finns det ett Dra komponenter hit platshållare mellan styckena HTML (och längst upp/längst ned) i fragmentet.

Detta gör att du kan lägga till extra innehåll in-between (d.v.s. in-between content) fragmentinnehållet (vid någon av de tillgängliga punkterna), utan att behöva ändra rotfragmentet.

För mellanliggande innehåll kan du:

CAUTION
Det mellanliggande innehållet är sidinnehåll. Den lagras inte i innehållsfragmentet.

Infoga komponent

NOTE
Du kan också infoga visuella resurser (bilder) i själva fragmentet.
Visuella resurser som infogats i själva fragmentet kopplas till föregående stycke i fragmentet. Det innebär att du inte kan placera innehåll mellan en visuell resurs och föregående stycke. Om du behöver den här anslutningsnivån kan du lägga till bilden i fragmentet (som en blandat mediefragment).
CAUTION
När du har lagt till mellanliggande innehåll i ett innehållsfragment på sidan kan en ändring av strukturen för det underliggande innehållsfragmentet (det vill säga i innehållsfragmentets redigerare) leda till felaktiga/oväntade resultat.
När detta inträffar behålls det mellanliggande innehållet som det är:
 • Mellanliggande komponenter har en absolut position inom komponentsekvensen i fragmentflödet. Den här positionen ändras inte, även när innehållet i styckena i fragmentet ändras.

  Detta kan få det att se ut som om den relativa placeringen har ändrats, eftersom mellanliggande stycken inte har någon kontextuell relation till (fragmentet) stycken som de är placerade bredvid.

 • Såvida inte de två styckestrukturerna står i konflikt med varandra, visas inte det mellanliggande innehållet (även om det fortfarande finns internt).

Använda associerat innehåll using-associated-content

Om du har associerat innehåll med innehållsfragment dessa resurser är tillgängliga från sidopanelen (när du har placerat fragmentet på innehållssidan). Associerat innehåll är i själva verket en särskild innehållskälla för mellanliggande innehåll.

NOTE
Det finns olika metoder att lägga till visuella resurser (till exempel bilder) till fragmentet och/eller sidan.
NOTE
Om du har flera innehållsfragment på en sida Associerat innehåll -fliken visar resurser som passar alla fragment.

När du har lagt till ett fragment med associerat innehåll på sidan visas en ny flik (Associerat innehåll) öppnas på sidopanelen.

Här kan du dra resurserna till önskad plats (antingen till en befintlig komponent eller till önskad plats där rätt komponent skapas):

Infoga en bild

Resurser som infogats i fragmentet assets-inserted-into-the-fragment

Om resurser (till exempel bilder) har infogats i själva fragmentet (som blandade mediefragment) är alternativen för att redigera dessa resurser i sidredigeraren begränsade.

För en bild kan du till exempel

 • Beskär, rotera eller vänd bilden.
 • Lägg till en titel eller alternativ text.
 • Ange en storlek.
 • Du kan också konfigurera layouten.

Andra ändringar, som att flytta, kopiera och ta bort, måste göras i fragmentredigeraren.

Publicering publishing

Fragment måste publiceras så att de kan användas på dina publicerade webbsidor:

Exportera innehållsfragment exporting-content-fragments

Vid export till Adobe Target kan JSON användas för att leverera fragmentet. Se:

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab