Titelkomponent title-component

Komponenten Core Component Title är en avsnittsrubrikkomponent med redigering på plats.

Användning usage

Titelkomponenten är avsedd att användas som rubrik eller rubrik för ett avsnitt i innehållet. De tillgängliga rubriknivåerna kan definieras av mallskaparen i designdialogruta. Innehållsredigeraren kan välja bland tillgängliga rubriknivåer i redigeringsdialogruta. För att underlätta redigeringen av rubriktexten är det också enkelt att redigera texten på plats.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av Title Component är v3, som introducerades i version 2.18.0 av Core Components i februari 2022, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v3
-
Kompatibel
Kompatibel
v2
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel
v1
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill se både komponenten Title och exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om Title Component finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

I redigeringsdialogrutan kan innehållsförfattaren definiera titeltexten och välja rubriknivå.

 • Titel - Om den är tom används sidans rubrik

 • Typ / Storlek - Definierar rubriknivån för titeln

 • Länk - Definierar innehållet som titeln ska länka till. Det kan vara en sökväg till en innehållssida, en extern URL eller en sidankarpunkt.

 • Öppna länk på ny flik - När det här alternativet är markerat öppnas länken på en ny webbläsarflik.

 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.

  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Redigeringsdialogrutan för titelkomponent

Du kan även använda redigeraren på plats för att redigera texten i titelkomponenten.

In-place editing of Title Component

Fliken Format styles-tab-edit

Titelkomponenten har stöd för AEM Formatsystem..

Använd listrutan för att välja de format som du vill använda på komponenten. Markeringar som görs i redigeringsdialogrutan har samma effekt som de som väljs i komponentverktygsfältet.

Format måste konfigureras för den här komponenten i designdialogruta för att den nedrullningsbara menyn ska vara tillgänglig.

Fliken Stilar i redigeringsdialogrutan för komponenten Titel

Designdialogruta design-dialog

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera den standardrubriknivå som titelkomponenter ska ha när de skapas av innehållsförfattarna.

Fliken Storlekar sizes-tab

Title Componentss design dialog

 • Tillåtna typer/storlekar för författare - Aktivera eller inaktivera rubriktyper som är tillgängliga för innehållsförfattare när de använder komponenten Title.
 • Standardtyp/storlek- Definiera den rubriktyp som automatiskt tilldelas när en innehållsförfattare lägger till titelkomponenten på en sida.
 • Inaktivera länk- Inaktivera stöd för länkar i titelkomponenten så att innehållsförfattare inte kan länka från titlar.

Fliken Format styles-tab

Titelkomponenten har stöd för AEM Formatsystem.

Adobe-klientdatalager data-layer

Title Component har stöd för Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c