Titelkomponent (v1) title-component-v

Komponenten Core Component Title är en avsnittsrubrikkomponent med redigering på plats.

Användning usage

Titelkomponenten är avsedd att användas som rubrik eller rubrik för ett avsnitt i innehållet.

De tillgängliga rubriknivåerna kan definieras av mallskaparen i designdialogrutan. Innehållsredigeraren kan välja bland tillgängliga rubriknivåer i dialogrutan Redigera. För att underlätta redigeringen av rubriktexten är det också enkelt att redigera texten på plats.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

I det här dokumentet beskrivs v1 i Title Component, som ursprungligen introducerades i version 1.0.0 av Core Components med AEM 6.3.

I följande tabell visas kompatibiliteten för v1 för komponenten Title.

AEM
Titelkomponent v1
6,3
Kompatibel
6,4
Kompatibel
CAUTION
Det här dokumentet beskriver version 1 av komponenten Title.
Mer information om den aktuella versionen av komponenten Title finns i dokumentet Title Component (Rubrikkomponent).

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Följande är ett exempel från We.Retail.

Skärmbild screenshot

HTML html

<div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
   <h2>Welcome! This is our finest equipment!</h2>
</div>

JSON json

"title": {
       "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
       ":type": "weretail/components/content/title",
       "jcr:title": "Welcome! This is our finest equipment!",
       "type": "h2"
      }
NOTE
JSON-export från Core Components kräver version 1.1.0 av Core Components. Mer information finns i kompatibilitetsinformationen för kärnkomponenter v1.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

I redigeringsdialogrutan kan innehållsförfattaren definiera titeltexten och välja rubriknivå.

NOTE
Om du anger ett tomt värde för titeln visas sidans titel.

Du kan även använda redigeraren på plats för att redigera texten i titelkomponenten.

Designdialogruta design-dialog

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera den standardrubriknivå som titelkomponenter ska ha när de skapas av innehållsförfattarna.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om Title Component finns på GitHub.

Hela kärnkomponentprojektet kan hämtas från GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i dokumentationen för kärnkomponentutvecklare.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c