Sidkomponent page-component

Sidkomponenten är en utökningsbar sidkomponent som är avsedd att fungera med mallredigerare och gör att sidhuvud/sidfot och strukturkomponenter kan sättas ihop med mallredigeraren.

Användning usage

Page Component (Sidkomponent) utgör grunden för alla sidor som utformats med Core Components (kärnkomponenter) samt redigerbara mallar. Med hjälp av sidkomponenten kan sidhuvuden, sidfötter och sidstrukturen definieras som en mall med hjälp av de andra kärnkomponenterna.

Använda designdialogrutakan anpassade klientbibliotek definieras för sidan. Till skillnad från andra komponenter som har en redigeringsdialogruta som är tillgänglig direkt från komponenten, eftersom sidkomponenten är själva sidan, är redigeringsdialogruta för Page Component (Sidkomponent) är sidegenskapsfönstret.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av Page Component är v3, som introducerades i version 2.18.0 av Core Components i februari 2022, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v3
-
Kompatibel
Kompatibel
v2
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel
v1
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Progressivt stöd för webbappar pwa-support

I version 2.15.0 av Core Components introducerades stöd för AEM as a Cloud Service inbyggda Progressiva webbprogram (PWA) - funktioner. Med en enkel konfiguration på webbplatsnivå kan du omvandla din AEM till en PWA!

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om Page Component finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

Eftersom komponenten representerar hela sidan, finns de inställningar som normalt skulle finnas i en redigeringsdialogruta i Sidegenskaper -fönstret.

Designdialogruta design-dialog

Eftersom komponenten representerar hela sidan öppnas designdialogrutan via Sidinformation -> Sidprofil när du redigerar sidmallen.

Sidprofil

NOTE
I tidigare versioner av AEM Sidprofil anropades Siddesign.

Fliken Egenskaper properties-tab

I fönstret Siddesign kan du definiera vilka klientbibliotek som ska läsas in samt webbresursbiblioteket för sidan.

 • Klientbibliotek - Detta definierar de klientbibliotekskategorier som ska läsas in. JavaScript läggs till i innehållsslutet och CSS läggs till i sidhuvudet.

 • Client Libraries JavaScript Page Head - Detta definierar de JavaScript-bibliotekskategorier som ska läsas in i sidhuvudet.

  • Kategorier som definieras här och som också finns i Klientbibliotek ska JavaScript läsas in i sidhuvudet i stället för i slutet.
  • Ingen CSS läses in såvida inte kategorin också finns i Klientbibliotek fält.
 • Klientbibliotek för webbresurser - Klientbibliotekskategorin som används för webbresurser som till exempel favoritikoner.

 • Gå till elementväljaren för huvudinnehåll - Används som hjälpmedelsfunktion för att hoppa direkt till huvudinnehållet på sidan

 • Återge alternativa språklänkar - Om det här alternativet är aktiverat läggs länkar till alternativa språkversioner av sidan på samma webbplats till i sidans huvud.

Designdialogruta för sidkomponent

Bibliotek kan konfigureras för båda Klientbibliotek och Client Libraries JavaScript Page Head fält enligt följande:

 • Om du vill lägga till ett nytt fält klickar du på Lägg till knappen under fälten.
 • Om du vill ta bort ett fält klickar du på papperskorgsikonen bredvid fältet som ska tas bort.
 • Om du vill ändra inläsningsordningen klickar eller trycker du och drar handtaget bredvid fältet som ska flyttas.

Mer information om hur du använder klientbibliotek finns i Använda bibliotek på klientsidan.

CAUTION
Möjligheten att separat definiera klientbibliotek för sidhuvudet introducerades med huvudkomponentversion 2.2.0.

Fliken Format styles-tab

Page Component har stöd för AEM Formatsystem.

Adobe-klientdatalager data-layer

Page Component har stöd för Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c