Sidkomponent (v1) page-component-v

Sidkomponenten är en utökningsbar sidkomponent som är avsedd att fungera med mallredigerare och gör det möjligt att sammanfoga sidhuvud/sidfot och strukturkomponenter med mallredigeraren.

Användning usage

Page Component (Sidkomponent) utgör grunden för alla sidor som har utformats med de viktigaste komponenterna samt redigerbara mallar. Med hjälp av sidkomponenten kan sidhuvuden, sidfötter och sidstrukturen definieras som en mall med hjälp av de andra huvudkomponenterna.

Använda designdialogrutakan anpassade klientbibliotek definieras för sidan. Till skillnad från andra komponenter som har en redigeringsdialogruta som är tillgänglig direkt från komponenten, eftersom komponenten är själva sidan, är redigeringsdialogruta för sidkomponenten är sidegenskapsfönstret.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

I det här dokumentet beskrivs v1 i Page Component, som ursprungligen introducerades i version 1.0.0 av Core Components med AEM 6.3.

I följande tabell visas kompatibiliteten för v1 för sidkomponenten.

AEM
Sidkomponent v1
6.3
Kompatibel
6.4
Kompatibel
CAUTION
I det här dokumentet beskrivs v1 för sidkomponenten.
Information om den aktuella versionen av sidkomponenten finns i Sidkomponent -dokument.
NOTE
v1 i sidkomponenten stöder inte sidomdirigering. Använd aktuell version av sidkomponenten för stöd för omdirigering av sidor.

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Följande prov tas från Vi.butik.

Skärmbild screenshot

HTML html

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
  <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>

  <meta name="template" content="hero-page"/>

<link rel="stylesheet" href="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-dependencies.css" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-dependencies.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="/etc.clientlibs/clientlibs/granite/jquery-ui.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-base.css" type="text/css">

<script src="https://use.typekit.net/dje4ayd.js"></script>
<script>try {
  Typekit.load({async: true});
} catch (e) {
}</script>

<script type="text/javascript">
      (function() {
        window.ContextHub = window.ContextHub || {};

        /* setting paths */
        ContextHub.Paths = ContextHub.Paths || {};
        ContextHub.Paths.CONTEXTHUB_PATH = "/etc/cloudsettings/default/contexthub";
        ContextHub.Paths.RESOURCE_PATH = "\/content\/we\u002Dretail\/us\/en\/equipment\/_jcr_content\/contexthub";
        ContextHub.Paths.SEGMENTATION_PATH = "\/etc\/segmentation\/contexthub";
        ContextHub.Paths.CQ_CONTEXT_PATH = "";

        /* setting initial constants */
        ContextHub.Constants = ContextHub.Constants || {};
        ContextHub.Constants.ANONYMOUS_HOME = "/home/users/l/l5mcNzhlwJ663w4ZSrI_";
        ContextHub.Constants.MODE = "no-ui";
      }());
    </script><script src="/etc/cloudsettings/default/contexthub.kernel.js" type="text/javascript"></script>

  <link href="/etc/designs/we-retail.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

    <!--[if IE]><link rel="shortcut icon" href="/etc/designs/we-retail/favicon.ico"/><![endif]-->

  <link rel="icon" type="image/png" href="/etc/designs/we-retail/favicon_32.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_60.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_76.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_120.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_152.png"/>

  <title>Equipment</title>
</head>
  <body>

<div class="container">
  <div class="root responsivegrid">
<div class="aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12 ">

  <div class="header aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

  <div class="we-retail-header" data-we-header-content="/content/we-retail/us/en/equipment.header_include.html">
    <div class="we-SearchModal modal fade" id="navbar-search" role="dialog" data-color="primary">
      <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <span><i class="we-Icon we-Icon--search"></i>Search anything</span>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span>Close search</span><i class="we-Icon we-Icon--close-alt"></i></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <div class="row">
              <div class="col-md-12">
                <form id="form-search-input-inline" data-paths="[/content/we-retail/us/en]" class="scf-js-searchform navbar-form navbar-left" role="search">
                  <div class="scf-quicksearch-form-group form-group">
                    <input type="search" id="scf-js-quicksearch-input-inline" placeholder="Start typing..." data-dropdown="drop_search" aria-controls="drop_search" aria-expanded="false" name="input_value" class="we-SearchModal-input" value="" required="" autocomplete="off">
                    <span role="status" aria-live="polite" class="ui-helper-hidden-accessible"></span>
                    <input type="hidden" name="resultPage" class="scf-js-seach-resultPage" value="/content/we-retail/us/en/community/search"/>
                    <input type="hidden" name="searchEndpoint" class="scf-js-search-endpoint" value="/content/we-retail/us/en/community/search/jcr:content/content/primary/searchresult"/>
                  </div>
                </form>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- /.we-SearchModal -->

    <div class="we-LanguageModal modal fade" tabindex="-1" role="dialog" data-color="primary">
      <div class="modal-dialog modal-center modal-sm">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h3 class="modal-title text-center">CHOOSE YOUR COUNTRY</h3>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <ul class="we-LanguagesList">
              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-ca"></i><span><a href="/content/we-retail/ca/en.html">English</a> | <a href="/content/we-retail/ca/fr.html">French</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-ch"></i><span><a href="/content/we-retail/ch/de.html">German</a> | <a href="/content/we-retail/ch/fr.html">French</a> | <a href="/content/we-retail/ch/it.html">Italian</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-de"></i><span><a href="/content/we-retail/de/de.html">German</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-es"></i><span><a href="/content/we-retail/es/es.html">Spanish</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-fr"></i><span><a href="/content/we-retail/fr/fr.html">French</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-it"></i><span><a href="/content/we-retail/it/it.html">Italian</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-us"></i><span><a href="/content/we-retail/us/en.html" class="active">English</a> | <a href="/content/we-retail/us/es.html">Spanish</a></span>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="modal-after">
          <a href="#" data-dismiss="modal"><i class="we-Icon we-Icon--close-alt"></i> Close</a>
        </div>
      </div>
    </div><!-- /.we-LanguageModal -->
  </div>
</div>
<div class="heroimage image aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

  <div class="we-HeroImage width-full jumbotron" style="background-image: url(\2f content\2fwe-retail\2fus\2f en\2f equipment\2fjcr%3acontent\2froot\2fhero_image.img.jpeg);">
    <div class="container cq-dd-image">
      <div class="we-HeroImage-wrapper">
        <p class="h3"></p>
        <strong class="we-HeroImage-title h1">Equipment</strong>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="responsivegrid aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<div class="aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12 ">

  <div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<h2>Welcome our finest equipment</h2>

</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking.html" class="btn btn-action btn-primary">Hiking</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_2082536754.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running.html" class="btn btn-action btn-primary">Running</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--4">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_647414391.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking.html" class="btn btn-action btn-primary">Biking</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--4">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_1341949589.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/surfing.html" class="btn btn-action btn-primary">Surfing</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--4">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_1398042708.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/snow-sports.html" class="btn btn-action btn-primary">Snow Sports</a>
</div>
</div>
<div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<h2>Featured products</h2>

</div>
<div class="cmp cmp-list aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<div class="we-product-grid-container">
  <ul class="foundation-ordered-list-container">

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$110.00" size="11,12,7,8,9,10" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/marin-mountain-bike-shoes/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Marin Mountain Bike Shoes</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">footwear</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$110.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/marin-mountain-bike-shoes.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$65.00" size="11,13,9" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/fleet-cross-training-shoe/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Fleet Cross-Training Shoe</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">footwear</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$65.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/fleet-cross-training-shoe.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$75.00" size="S,XL,L,M" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/sequoia-bike-helmet/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Sequoia Bike Helmet</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">helmet</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$75.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/sequoia-bike-helmet.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$39.00" size="XXS,S,XL,L,M,XXL" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking/rios-t-shirt/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Rios T Shirt</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">shirt</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$39.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking/rios-t-shirt.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$900.00" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/surfing/the-stretch-longboard/_jcr_content/root/product/image.img.png" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">The Stretch Longboard</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">equipment</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$900.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/surfing/the-stretch-longboard.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$39.99" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/faba-running-pants/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Faba Running Pants</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">pants</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$39.99</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/faba-running-pants.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>
  </ul>
</div>

</div>
<div class="button aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<a class="btn btn-primary btn-action cq-dd-linkTo " href="/content/we-retail/us/en/products/equipment.html" role="button">All equipment</a>
</div>
<div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<h2>Winter is coming, get ready</h2>

</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_643606949.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/snow-sports.html" class="btn btn-action btn-primary">Snow Sports</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_883210151.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/snow-sports.html" class="btn btn-action btn-primary">Snowboarding</a>
</div>
</div>

  <div class="new newpar section aem-Grid-newComponent">

</div>

</div></div>
<div class="footer aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

  <footer class="we-Footer width-full">
    <div class="container">

      <div class="row">

        <div class="col-md-4">
          <div class="we-Logo we-Logo--big">
            we.<strong>Retail</strong>
          </div>
        </div>

        <div class="col-md-8 col-xs-12">

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/experience.html">Experience</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/men.html">Men</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/women.html">Women</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/equipment.html">Equipment</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/about-us.html">About Us</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/products.html">Products</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/community.html">community</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

        </div>

      </div>

      <div class="row we-Footer-section we-Footer-section--sub">
        <div class="we-Footer-section-item">
          <span class="text-uppercase text-muted">&copy; All rights reserved</span>
        </div>
        <div class="we-Footer-section-item">
          <a href="#" class="text-uppercase text-muted">Terms of use & privacy policy</a>
        </div>
      </div>

      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="text-center">
            <a href="#top" class="btn btn-action btn-action-up btn-primary">Ride to the top</a>
          </div>
        </div>
      </div>

    </div>
  </footer>

</div>

  <div class="new newpar section aem-Grid-newComponent">

</div>

</div></div>

</div>

<script type="text/javascript" src="/etc.clientlibs/clientlibs/granite/jquery-ui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-base.js"></script>

  </body>
</html>

JSON json

{
 "designPath": "/etc/designs/we-retail",
 "title": "Equipment",
 "lastModifiedDate": 1507623887022,
 "templateName": "hero-page",
 "cssClassNames": "page",
 "language": "en",
 ":type": "weretail/components/structure/page",
 ":items": {
  "root": {
   "columnCount": 12,
   "gridClassNames": "aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12",
   ":items": {
    "header": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     ":type": "weretail/components/structure/header",
     "theme": "inverse"
    },
    "hero_image": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     "smartSizes": [],
     "smartImages": [],
     "lazyEnabled": true,
     ":type": "weretail/components/content/heroimage"
    },
    "responsivegrid": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     "columnCount": 12,
     "gridClassNames": "aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12",
     ":items": {
      "title": {
       "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
       ":type": "weretail/components/content/title",
       "jcr:title": "Welcome! Our finest equipment!",
       "type": "h2"
      }
     },
     ":itemsOrder": [
      "title"
     ],
     ":type": "wcm/foundation/components/responsivegrid"
    },
    "footer": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     ":type": "weretail/components/structure/footer"
    }
   },
   ":itemsOrder": [
    "header",
    "hero_image",
    "responsivegrid",
    "footer"
   ],
   ":type": "wcm/foundation/components/responsivegrid"
  }
 },
 ":itemsOrder": [
  "root"
 ]
}
NOTE
JSON-export från Core Components kräver version 1.1.0 av Core Components. Se kompatibilitetsinformation för kärnkomponenter v1 för mer information.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

Eftersom komponenten representerar hela sidan, finns de inställningar som normalt skulle finnas i en redigeringsdialogruta i Sidegenskaper -fönstret.

Designdialogruta design-dialog

Eftersom komponenten representerar hela sidan öppnas designdialogrutan via Sidinformation -> Siddesign.

I fönstret Siddesign kan du definiera klientbibliotek som ska läsas in tillsammans med sidan.

 • Om du vill lägga till ett nytt fält klickar du på Lägg till knappen under fälten.
 • Om du vill ta bort ett fält klickar du på papperskorgsikonen bredvid fältet som ska tas bort.
 • Om du vill ändra inläsningsordningen klickar eller trycker du och drar handtaget bredvid fältet som ska flyttas.

Mer information om hur du använder klientbibliotek finns i Använda bibliotek på klientsidan.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om Page Component finns på GitHub.

Hela kärnkomponentprojektet kan laddas ned från GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c