Introduktion till viktiga e-postkomponenter email-core-components-introduction

Skapa övertygande e-postinnehåll med flexibiliteten i E-postkärnkomponenterna och leverera det med kraften i Adobe Campaign.

Översikt overview

E-postkärnkomponenterna bygger på samma kraftfulla grund som kärnkomponenterna. De gör det enkelt och flexibelt att dra och släppa e-postinnehåll som sedan kan levereras till er målgrupp med hjälp av Adobe Campaign kraftfulla funktioner.

Fördelar benefits

E-post är en del av varumärkesupplevelsen och kundresan. Med e-postkärnkomponenterna kan författarna skapa e-postinnehåll inifrån AEM, vilket ger en enhetlig varumärkesupplevelse och därmed ökar innehållets hastighet.

  • Precis som när du redigerar sidor med de centrala komponenterna gör e-postkomponenterna det möjligt för skribenterna att sammanställa e-postmeddelanden utan tekniska kunskaper samtidigt som de ser till att de följer riktlinjerna för varumärken.
  • Möjligheten att återanvända resurser och innehåll uppmuntrar också författare att följa riktlinjer för varumärken och optimera processen för att skapa innehåll.

Funktioner features

Krav requirements

E-postkärnkomponenterna har följande krav.

AEM
Adobe Campaign
Kärnkomponenter
AEM 6.5.14.0+
Lokal eller AMS
Adobe Campaign Classic
Adobe Campaign Standard
Version 2.21.2+
NOTE
Eftersom Adobe Campaign-integreringar inte stöds i AEM as a Cloud Service stöds inte heller E-postkärnkomponenterna i AEM as a Cloud Service.

E-postkomponenterna components

Den aktuella versionen av E-postkärnkomponenterna innehåller följande komponenter.

Installation och användning installation-usage

Se Använda e-postkärnkomponenter om du vill ha information om hur du installerar e-postkärnkomponenterna.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c