Email Teaser Component email-teaser-component

Med e-postlaserkomponenten kan du visa en bild, en titel, RTF-text och eventuellt länka till mer innehåll.

Användning usage

Med e-postteamkomponenten kan innehållsförfattaren enkelt skapa ett suddgummi med en bild, en titel eller formaterad text och länka till ytterligare innehåll eller andra åtgärder.

 • Mallförfattaren kan använda designdialogruta för att definiera om alternativen för att skapa anrop till åtgärder och lägga till länkar är tillgängliga samt inaktivera olika visningsalternativ.
 • Innehållsförfattaren kan använda konfigurera dialogruta för att ställa in en bild, definiera CTA, ange titlar och beskrivningar och konfigurera länkar till den enskilda teaser.
 • The redigeringsdialogruta i E-postbildkomponent kan användas för att ändra suddgummibilden.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av E-postteamkomponenten är v1, som introducerades med version x av e-postkärnkomponenterna i oktober 2022, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v1
Kompatibel
-

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om e-postteamkomponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentens utvecklare.

Konfigurera dialogruta configure-dialog

Innehållsförfattaren kan använda dialogrutan Konfigurera för att definiera egenskaperna för det enskilda lagret. Det finns också en redigeringsdialogruta om du vill ändra suddgummibilden om en sådan är markerad.

Länkflik i dialogrutan Redigera för e-postkomponenten

Teaser title, description och image kan ärvas från det länkade innehållet eller från det innehåll som länkats i den första anropet. Om varken en länk eller ett anrop till åtgärd anges ärvs titeln, beskrivningen och bilden från det aktuella innehållet.

 • Länk - Den här filen länkar till innehåll, extern URL eller ankarpunkt.

 • Call-to-actions - Med det här alternativet kan du länka till flera mål.

  • Den sida som är länkad i det första anropet används när du ärver teasertitel, beskrivning eller bild.
  • Klicka på Campaign-ikonen för att öppna Välj Adobe Campaign-variabel för att infoga dynamiskt innehåll från Adobe Campaign.

Fliken Text text-tab

Textflik i redigeringsdialogrutan för e-postkomponenten

 • Förtitel - Förrubriken visas före teaser titel.

 • Titel - Definierar en titel som ska visas som rubrik för suddgummit.

  • Klicka på Campaign-ikonen för att öppna Välj Adobe Campaign-variabel för att infoga dynamiskt innehåll från Adobe Campaign.
  • Hämta rubrik från länkad sida - När det här alternativet är markerat fylls rubriken i med den länkade sidans rubrik.
 • Beskrivning - Definierar en beskrivning som ska visas som underrubrik till suddgummit.

  • Klicka på Välj Adobe Campaign-variabel -ikonen för att öppna Välj Adobe Campaign-variabel för att infoga dynamiskt innehåll från Adobe Campaign.
  • Hämta beskrivning från länkad sida - När det här alternativet är markerat fylls beskrivningen i med den länkade sidans beskrivning.
 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML.

  • Om du inte anger något värde genereras ett unikt ID automatiskt och du hittar det genom att kontrollera innehållet.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka CSS.

Fliken Resurser asset-tab

Fliken Redigera dialogruta för e-postundervisningskomponentens redigeringsdialogruta

 • Ärv bild från sida - Använd bilden som är definierad i sidegenskaperna för den länkade sidan eller den aktuella sidan om ingen finns.

 • Bildresurs - Släpp en resurs från resursläsare eller tryck på bläddra om du vill överföra från ett lokalt filsystem.

 • Alternativ text för tillgänglighet - I det här fältet kan du definiera en beskrivning av bilden för användare med nedsatt syn.

  • Ärv alternativ text från sida - Det här alternativet använder den alternativa beskrivningen av det länkade tillgångsvärdet för dc:description metadata i DAM eller på den aktuella sidan om ingen resurs är länkad.
 • Ange inte en alternativ text - Med det här alternativet markeras den bild som ska ignoreras av hjälpmedelstekniker, som skärmläsare, om bilden är helt dekorativ eller på annat sätt inte förmedlar någon ytterligare information till sidan.

NOTE
Funktioner i Dynamic Media är för närvarande inte tillgängliga i Teaser Component.

Fliken Format styles-tab-edit

E-postteamkomponenten stöder AEM Formatsystem.

Använd listrutan för att välja de format som du vill använda på komponenten. Markeringar som görs i redigeringsdialogrutan har samma effekt som de som väljs i komponentverktygsfältet.

Format måste konfigureras för den här komponenten i designdialogruta för att fliken ska vara tillgänglig.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

E-postteamkomponenten delegerar bildåtergivning till Bildkomponent. Därför redigeringsdialogruta av Image Component (Bildkomponent) är tillgängligt för innehållsförfattaren för att ändra den teaseravbildningen.

Designdialogruta design-dialog

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera de laseralternativ som innehållsförfattaren har när den här komponenten används.

Teaser Tab teaser-tab

Email Teaser Components design dialog

 • Tillåtna rubrikelement - Använd listrutan för att definiera vilka rubrikelement i HTML som kan väljas av en författare för teaser titeltyp.

 • Rubrikens standardrubrikelement - Standardelementet för rubrik HTML som används för suddgummits titeltyp

 • Call-to-actions

  • Inaktivera anrop till åtgärder - Dölj Call-to-actions alternativ för innehållsförfattare
 • Element

  • Dölj pretitle - Döljer Förtitel alternativ för innehållsförfattare
  • Dölj titel - Döljer Titel alternativ för innehållsförfattare
   • När du har valt Titeltyp är dold
  • Visa titeltyp
  • Dölj beskrivning - Dölj Beskrivning alternativ för innehållsförfattare
 • Bildombud - Informativ visning som anger vilken komponent som e-postteamet delegerar bildhanteringen till.

Fliken Format styles-tab

E-postteamkomponenten stöder AEM Formatsystem.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c