E-postsidkomponent email-page-component

Sidkomponenten för e-post är en utökningsbar sidkomponent som är utformad för att fungera med mallredigeraren och som gör att sidhuvud/sidfot och strukturkomponenter kan sättas ihop med mallredigeraren, som är anpassad för att skapa Adobe Campaign-innehåll.

Användning usage

Sidkomponenten E-post utgör grunden för alla sidor som utformats med e-postkärnkomponenter och redigerbara mallar. Genom att använda Sidkomponent för e-post kan sidhuvuden, sidfötter och sidstrukturen definieras som en mall med hjälp av de andra huvudkomponenterna för e-post.

 • Med hjälp av designdialogrutan kananpassade klientbibliotek definieras för sidan.
 • Till skillnad från andra komponenter som har en redigeringsdialogruta som är tillgänglig direkt från komponenten, eftersom e-postsidkomponenten är själva sidan, är redigeringsdialogrutan för e-postsidkomponenten sidegenskapsfönstret.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av e-postsidkomponenten är v1, som introducerades i version X av e-postkärnkomponenterna i oktober 2022, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v1
Kompatibel
-

Mer information om grundkomponentversioner och releaser för e-postmeddelanden finns i dokumentet E-postversioner av kärnkomponenter

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om sidkomponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i dokumentationen för kärnkomponentutvecklare.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

Eftersom komponenten representerar hela sidan, finns inställningar som normalt skulle finnas i en redigeringsdialogruta i fönstret Sidegenskaper.

Fliken Cloud Service cloud-services

För att e-postkärnkomponenterna ska kunna hämta kampanjvariabler och data måste sidan vara länkad till en Adobe Campaign-konfiguration.

Egenskaper för e-postsida

Under rubriken Konfiguration av Cloud Service väljer du Lägg till konfiguration i listrutan.

Under rubriken Adobe Campaign väljer du konfigurationen för din integrering med Adobe Campaign.

Mer information om hur du konfigurerar e-postkärnkomponenter finns i dokumentet Använda e-postkärnkomponenter.

Fliken E-post email-tab

Fliken E-post definierar egenskaper för e-postmeddelanden som skickas via Adobe Campaign utifrån innehållet på den här sidan, till exempel e-postmeddelandets ämne och oformaterad text.

Egenskaper för e-postsida

 • Ämne - Ämnet för e-postmeddelandet som skickas av Adobe Campaign baserat på den här sidan
  • Klicka på ikonen Välj Adobe Campaign-variabel för att öppna dialogrutan Välj Adobe Campaign-variabel och infoga dynamiskt innehåll från Adobe Campaign.
 • Förrubrik
  • Klicka på ikonen Välj Adobe Campaign-variabel för att öppna dialogrutan Välj Adobe Campaign-variabel och infoga dynamiskt innehåll från Adobe Campaign.
 • Oformaterad text - Den oformaterade textversionen av e-postmeddelandet som skickas av Adobe Campaign
  • Klicka på ikonen Välj Adobe Campaign-variabel för att öppna dialogrutan Välj Adobe Campaign-variabel och infoga dynamiskt innehåll från Adobe Campaign.
 • Referens-URL

Designdialogruta design-dialog

Eftersom komponenten representerar hela sidan öppnas designdialogrutan via Sidinformation -> Sidprofil när du redigerar sidmallen.

Sidprincip

Fliken Egenskaper properties-tab

I fönstret Siddesign kan du definiera vilka klientbibliotek som ska läsas in samt webbresursbiblioteket för sidan.

Dialogrutan Utformning av sidkomponent för e-post

 • Klientbibliotek - Detta definierar de klientbibliotekskategorier som ska läsas in. JavaScript läggs till i innehållsslutet och CSS läggs till i sidhuvudet.

 • Klientbibliotek JavaScript sidhuvud - Här definieras de JavaScript klientbibliotekskategorier som ska läsas in i sidhuvudet.

  • För de kategorier som definieras här och som också finns i fältet Klientbibliotek läses JavaScript in i sidhuvudet i stället för i innehållsslutet.
  • Ingen CSS läses in om inte kategorin också finns i fältet Klientbibliotek.
 • Läs in JavaScript-bibliotek asynkront - Om det här alternativet är aktiverat läses de anpassade JavaScript-biblioteken in asynkront.

 • Klientbibliotek för webbresurser - Klientbibliotekskategorin som används för webbresurser som till exempel favoritikoner.

 • Hoppa till väljaren för elementet i huvudinnehållet - Används som hjälpmedelsfunktion för att hoppa direkt till huvudinnehållet på sidan

Bibliotek kan konfigureras för både fälten Klientbibliotek och Klientbibliotek JavaScript sidhuvud enligt följande:

 • Klicka eller tryck på knappen Lägg till under fälten om du vill lägga till ett nytt fält.
 • Om du vill ta bort ett fält klickar eller trycker du på papperskorgsikonen bredvid fältet som ska tas bort.
 • Om du vill ändra inläsningsordningen klickar eller trycker du och drar handtaget bredvid fältet som ska flyttas.

Mer information om hur du använder bibliotek på klientsidan finns i Använda bibliotek på klientsidan.

Fliken Format styles-tab

Sidkomponenten stöder AEM Style System.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c