Använda e-postkärnkomponenter using

Lär dig mer om grundläggande installation, konfiguration och användning av e-postkärnkomponenterna.

Installera e-postkärnkomponenterna installation

E-postkärnkomponenterna kan användas med AEM 6.5. Se Krav-avsnittet i introduktionsdokumentet för e-postkomponenter för mer information.

Installera kärnkomponenter core-components

E-postkärnkomponenterna bygger på AEM kärnkomponenter. Eftersom kärnkomponenterna inte levereras med AEM 6.5 måste du först installera de AEM kärnkomponenterna innan du installerar e-postkärnkomponenterna.

Se avsnittet Hämta och installera i dokumentet Using Core Components för mer information om hur du installerar Core Components.

Installera e-postkärnkomponenter email-core-components

När kärnkomponenterna har installerats i din instans måste du även installera e-postkärnkomponenterna. E-postkärnkomponenterna är ännu inte en del av den AEM projektarkitekturen, så du måste lägga till dem manuellt i projektet. Följ dokumentationen i E-postkärnkomponenterna GitHub wiki som ska installeras.

Du kan följa samma anvisningar om du vill anpassa ett befintligt projekt till att använda e-postkärnkomponenterna.

Konfiguration configuration

När du har installerat Core Components bör du slutföra två viktiga konfigurationssteg.

Konfigurera kampanj configure-campaign

Du måste konfigurera integreringen mellan AEM och Adobe Campaign för att de två lösningarna ska kunna kommunicera.

Lägg till AEM resurstypfilter för e-postkomponenter aem-resource-filter

För att Adobe Campaign ska kunna återge e-postmeddelanden baserat på e-postkärnkomponenter måste ett filter justeras i Campaign.

  1. Logga in på Adobe Campaign som administratör med klientkonsolen.

  2. Välj verktyg -> Utforskaren på menyraden.

  3. I Utforskaren går du till Administration -> Plattform -> Alternativ nod.

  4. Välj AEMResourceTypeFilter i listan.

  5. I Värde fält, lägga till core/email/components/page/<v1>/page om den inte redan finns.

    • Ersätt <v1> med den aktuella versionen av e-postkärnkomponenterna Sidkomponent som v1.
    • Observera att värdena i Värden fältet måste vara kommaavgränsat.
  6. Klicka Spara.

Använda e-postkärnkomponenter using-components

När e-postkomponenterna har installerats och integreringen med Adobe Campaign har konfigurerats kan du använda e-postkomponenterna för att skapa e-postinnehåll i AEM och sedan skicka det till mottagare med Adobe Campaign. Här följer en översikt över arbetsflödet.

Steg
Beskrivning
Lösning
1
Författare skapar en kostnadsfri hierarkisk struktur med mappar och e-postinnehåll som sidor.
AEM
2
Använda mallredigerare, författare konfigurerar ett e-posthuvud och/eller en sidfot som ska delas mellan alla e-postsidor som skapas från den här sidmallen.
AEM
3
Författare använder sidredigerare om du vill skapa e-postinnehåll med textredigeraren där de kan välja Adobe Campaign-variabler och använda Segmenteringskomponenten för att visa villkorsstyrd information om mottagaren uppfyller vissa villkor.
AEM
4
När e-postinnehållet är klart, ett arbetsflöde körs för att godkänna innehållet och skicka till Campaign.
AEM
5
En leverans skapas som definierar en lista med mottagare.
Campaign
6
Innehållet som skapas i AEM väljs som innehåll i leveransen.
Campaign
7
Innehållet skickas till mottagarna och Adobe Campaign-variablerna ersätts med mottagarnas personliga information.
Campaign

Ett exempel på hur du skapar e-postinnehåll i AEM och levererar i Adobe Campaign finns i följande resurser.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c