Arbeta med arbetsflöden working-with-workflows

Med AEM kan du automatisera en serie steg som utförs på (en eller flera) sidor och/eller resurser.

Vid publicering måste till exempel en redigerare granska innehållet innan en webbplatsadministratör aktiverar sidan. Ett arbetsflöde som automatiserar det här exemplet meddelar varje deltagare när det är dags att utföra det arbete de behöver:

  1. Författaren tillämpar arbetsflödet på sidan.
  2. Redigeraren får ett arbetsobjekt som anger att de måste granska sidinnehållet. När de är klara anger de att deras arbetsuppgifter är slutförda.
  3. Webbplatsadministratören får sedan ett arbetsobjekt som begär att sidan aktiveras. När de är klara anger de att deras arbetsuppgifter är slutförda.

Vanligtvis:

  • Innehållsförfattare tillämpar arbetsflöden på sidor och deltar i arbetsflöden.
  • De arbetsflöden du använder är specifika för organisationens affärsprocesser.

Följande sidor omfattar:

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab