Integrera AEM 6.5 med Adobe Campaign Standard integrating-with-adobe-campaign-standard

Genom att integrera AEM 6.5 med Adobe Campaign Standard (ACS) kan ni hantera e-postleveranser, innehåll och formulär direkt i AEM. Konfigurationssteg i både Adobe Campaign Standard och AEM behövs för att möjliggöra dubbelriktad kommunikation mellan lösningar.

Tack vare den här integreringen kan AEM och Adobe Campaign Standard användas oberoende av varandra. Marknadsförare kan skapa kampanjer och använda målinriktning i Adobe Campaign, medan innehållsskapare kan arbeta parallellt med innehållsdesign i AEM. Tack vare integreringen kan innehållet i och utformningen av kampanjen som skapats i AEM målinrikta och levereras av Adobe Campaign.

INFO
I det här dokumentet beskrivs hur du integrerar Adobe Campaign Standard med AEM 6.5. Andra Campaign-integreringar finns i dokumentet Integrera AEM 6.5 med Adobe Campaign.

Integreringssteg integration-steps

Konfigurationen av integreringen mellan AEM och Adobe Campaign Standard kräver flera steg i båda lösningarna.

Det här dokumentet leder dig igenom dessa steg i detalj.

Förutsättningar prerequisites

 • Administratörsåtkomst till Adobe Campaign Standard
 • Administratörsåtkomst till AEM

Konfigurera eServer-användaren i Campaign aemserver-user

Adobe Campaign Standard har som standard en aemserver användare som AEM använder för att ansluta till Adobe Campaign. Tilldela en lämplig säkerhetsgrupp för den här användaren och ange dess lösenord.

 1. Logga in i Adobe Campaign som administratör.

 2. Klicka på Adobe Campaign logotyp längst upp till vänster på menyraden för att öppna den globala navigeringen och välj sedan Administration > Användare och säkerhet > Användare på navigeringsmenyn.

 3. Klicka på aemserver användare i användarkonsolen.

 4. Se till att aemserver användaren är tilldelad minst en säkerhetsgrupp som har rollen deliveryPrepare som tilldelats den. Som standard används gruppen Standard Users har den här rollen.

  aemserver-användare i Adobe Campaign

 5. Klicka Spara för att spara ändringarna.

Dina aemserver har nu den behörighet som krävs för att AEM ska kunna använda den för att kommunicera med Adobe Campaign.

Innan AEM kan använda aemserver -användare måste dess lösenord anges. Detta kan inte göras via Adobe Campaign. Den ska utföras av en Adobe supporttekniker. Skicka in en biljett till Adobe kundtjänst för att begära återställning av aemserver lösenord. När du har fått lösenordet från Adobe kundtjänst kan du förvara det på en säker plats.

Verifiera AEMResourceTypeFilter i Campaign resource-type-filter

The AEMResourceTypeFilter är ett alternativ i Adobe Campaign som används för att filtrera AEM resurser som kan användas i Adobe Campaign. Eftersom AEM innehåller mycket innehåll fungerar det här alternativet som ett filter som gör att Adobe Campaign bara kan hämta AEM innehåll av typer som är särskilt utformade för att användas i Adobe Campaign.

Det här alternativet levereras förkonfigurerat. Du kan dock behöva uppdatera den om du har anpassat Campaign-komponenterna i AEM. Verifiera att AEMResourceTypeFilter om du har konfigurerat det här alternativet följer du de här stegen.

 1. Logga in i Adobe Campaign som administratör.

 2. Klicka på Adobe Campaign logotyp längst upp till vänster på menyraden för att öppna den globala navigeringen och välj sedan Administration > Programinställningar > Alternativ på navigeringsmenyn.

 3. Klicka på AEMResourceTypeFilter i alternativkonsolen.

 4. Bekräfta konfigurationen av AEMResourceTypeFilter. Banorna avgränsas med kommatecken och innehåller som standard:

  • mcm/campaign/components/newsletter
  • mcm/campaign/components/campaign_newsletterpage
  • mcm/neolane/components/newsletter

  AEMResourceTypeFilter

 5. Klicka Spara för att spara ändringarna.

Dina AEMResourceTypeFilter har nu konfigurerats för att hämta rätt innehåll från AEM.

Skapa en AEM-specifik e-postleveransmall i Campaign aem-email-delivery-template

Som standard är AEM inte aktiverat i Adobe Campaign e-postmallar. Konfigurera en ny mall för e-postleverans som kan användas för att skapa e-postmeddelanden med AEM innehåll. Följ de här stegen för att skapa en AEM specifik mall för e-postleverans.

 1. Logga in i Adobe Campaign som administratör.

 2. Klicka på Adobe Campaign logotyp längst upp till vänster på menyraden för att öppna den globala navigeringen och välj sedan Resurs > Mallar > Leveransmallar på navigeringsmenyn.

 3. Leta reda på standardmallen för e-post i leveransmallkonsolen Skicka via e-post (e-post) och för musen över kortet (eller linjen) som representerar det för att visa alternativen. Klicka Duplicera element.

  Duplicera element

 4. I Bekräftelse dialogruta, klicka Bekräfta om du vill duplicera mallen.

  Bekräftelsedialogruta

 5. Mallredigeraren öppnas med din kopia av Skicka via e-post (e-post) mall. Klicka på Redigera egenskaper ikonen längst upp till höger i fönstret.

  Mallredigerare

 6. Ändra i egenskapsfönstret Etikett fält som ska vara beskrivande för den nya AEM.

 7. Klicka på Innehåll för att expandera den och markera Adobe Experience Manager i Innehållskälla nedrullningsbar meny.

 8. Det här visar Adobe Experience Manager fält. Använd listrutan för att välja Adobe Experience Manager-instans (aemInstance) användare. Det här är den externa standardanvändaren för AEM.

Konfigurera mallegenskaper

 1. Klicka Bekräfta om du vill spara ändringarna i egenskaperna.

 2. Klicka på i mallredigeraren Spara om du vill spara den ändrade kopian av e-postmallen för användning med AEM.

Nu har du en e-postmall som kan använda AEM innehåll.

Konfigurera Campaign-integrering i AEM campaign-integration

AEM kommunicerar med Adobe Campaign med hjälp av en inbyggd integrering och aemserver användare som du konfigurerat i Adobe Campaign. Följ de här stegen för att konfigurera integreringen.

 1. Logga in som administratör i AEM redigeringsinstans.

 2. Välj verktyg > Cloud Service > Äldre Cloud Service > Adobe Campaign och sedan klicka Konfigurera nu.

  Konfigurera Adobe Campaign

 3. Skapa en konfiguration för Campaign-tjänsten genom att ange en Titel och klicka Skapa.

  Konfigurera Campaign-dialogrutan

 4. Ett nytt fönster och en ny dialogruta öppnas där du kan redigera konfigurationen. Tillhandahåll nödvändig information.

  Konfigurera Adobe Campaign i AEM

 5. Välj Anslut till Adobe Campaign för att bekräfta anslutningen och klicka sedan på OK.

AEM kan nu kommunicera med Adobe Campaign.

NOTE
Se till att din Adobe Campaign-server är tillgänglig via Internet. AEM har inte åtkomst till privata nätverk.

Konfigurera replikering till AEM publiceringsinstans replication

Kampanjinnehåll skapas av innehållsförfattare i AEM. Den här instansen är vanligtvis endast tillgänglig internt i din organisation. För att innehåll som bilder och resurser ska vara tillgängliga för mottagarna av kampanjen måste ni publicera det innehållet.

Replikeringsagenten ansvarar för att publicera ditt innehåll från AEM författarinstans till publiceringsinstansen och måste konfigureras för att integreringen ska fungera korrekt. Det här steget är också nödvändigt för att replikera vissa redigeringsinstanskonfigurationer till publiceringsinstansen.

Så här konfigurerar du replikering från AEM författarinstans till publiceringsinstansen:

 1. Logga in som administratör i AEM redigeringsinstans.

 2. Välj verktyg > Distribution > Replikering > Agenter på författare och sedan klicka Standardagent (publicera).

  Konfigurera replikeringsagent

 3. Klicka Redigera väljer du Transport -fliken.

 4. Konfigurera URI fält genom att ersätta standardvärdet localhost värde med IP-adressen för den AEM publiceringsinstansen.

  Fliken Transport

 5. Klicka OK för att spara ändringarna i agentinställningarna.

Du har konfigurerat replikering till AEM publiceringsinstans så att kampanjmottagarna kan komma åt ditt innehåll.

NOTE
Om du inte vill använda replikerings-URL:en utan i stället använder den offentliga URL:en kan du ange den offentliga URL:en i följande konfigurationsinställning via OSGi
Välj verktyg > Operationer > Webbkonsol > OSGi-konfiguration och söka efter AEM Campaign Integration - Configuration. Redigera konfigurationen och ändra fältet Offentlig URL (com.day.cq.mcm.campaign.impl.IntegrationConfigImpl#aem.mcm.campaign.publicUrl).

Konfigurera AEM externalizer

Externalizer är en OSGi-tjänst i AEM som omvandlar en resurssökväg till en extern och absolut URL-adress, vilket krävs för att AEM ska kunna hantera innehåll som Campaign kan använda. Konfigurera så att Campaign-integreringen fungerar.

 1. Logga in som administratör i AEM.

 2. Välj verktyg > Operationer > Webbkonsol > OSGi-konfiguration och söka efter Day CQ link Externalizer.

 3. Som standard är den sista posten i Domäner -fältet är avsett för publiceringsinstansen. Ändra URL:en från standardvärdet http://localhost:4503 till den offentliga publiceringsinstansen.

  Konfigurera Externalizer

 4. Klicka Spara.

Du har konfigurerat Externalizer och Adobe Campaign kan nu komma åt ditt innehåll.

NOTE
Publiceringsinstansen måste kunna nås från Adobe Campaign-servern. Om den pekar på localhost:4503 eller en annan server som Adobe Campaign inte kan nå visas inte bilder från AEM i Adobe Campaign-konsolen.

Konfigurera användaren på AEM campaign-remote-user

Precis som du behöver en användare i Adobe Campaign som AEM kan använda för att kommunicera med Adobe Campaign behöver Adobe Campaign också en användare i AEM för att kommunicera med AEM. Som standard skapas campaign-remote AEM. Följ de här stegen för att konfigurera den här användaren.

 1. Logga in AEM som administratör.
 2. Klicka på huvudnavigeringskonsolen verktyg till vänster.
 3. Klicka sedan på Säkerhet > Användare för att öppna användaradministrationskonsolen.
 4. Leta reda på campaign-remote användare.
 5. Välj campaign-remote användare och klicka Egenskaper för att redigera användaren.
 6. I Redigera användarinställningar fönster, klicka Ändra lösenord.
 7. Ange ett nytt lösenord för användaren och notera lösenordet på en säker plats för framtida bruk.
 8. Klicka Spara för att spara lösenordsändringen.
 9. Klicka Spara och stäng för att spara ändringarna i campaign-remote användare.

Konfigurera det AEM externa kontot i kampanj acc-external-user

När du har skapat en AEM-specifik mall för e-postleverans, du angav att mallen skulle använda aemInstance externt konto att kommunicera med AEM. Om du vill aktivera dubbelriktad kommunikation mellan båda lösningarna måste du konfigurera det här kontot i Adobe Campaign.

 1. Logga in i Adobe Campaign som administratör.

 2. Klicka på Adobe Campaign logotyp längst upp till vänster på menyraden för att öppna den globala navigeringen och välj sedan Administration > Programinställningar > Externa konton på navigeringsmenyn.

 3. Klicka på Adobe Experience Manager-instans (aemInstance) användare i användarkonsolen.

 4. Kontrollera att användaren har Adobe Experience Manager som Typ.

 5. I Anslutning definierar du följande fält:

  1. Server: Det här är URL:en till AEM. Detta får inte sluta med ett snedstreck.
  2. Konto: Detta är campaign-remote användare du tidigare konfigurerad i AEM.
  3. Lösenord: Det här är lösenordet för campaign-remoteanvändare du tidigare konfigurerad i AEM.

  Redigera användaren aemInstance

 6. Se till att Aktiverad kryssrutan är markerad och klicka sedan på Spara för att spara ändringarna.

Grattis! Du är klar med integreringen mellan AEM och Adobe Campaign Standard!

Nästa steg next-steps

När både Adobe Campaign Classic och AEM är konfigurerade är integreringen nu klar.

Nu kan du lära dig hur du skapar ett nyhetsbrev i Adobe Experience Manager genom att fortsätta med det här dokumentet.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2